EBIB 
Nr 4/2004 (55), Alternatywnie i wesoło. Warto wiedzieć...
 Poprzedni artykuł   

 


Cytują EBIB


Przedstawiamy Państwu parę wybranych stron WWW, które cytują nasz serwis EBIB, po to, żeby pokazać, że jesteśmy widoczni na całym świecie. Niektóre cytaty wynikają z naszych zabiegów, staraliśmy się zamieścić informację o EBIB-ie w innych serwisach informacyjnych dla bibliotekarzy, inne wynikają z naszej współpracy i aktywności zawodowej a wiele z nich jest zupełnie nowym odkryciem dla nas samych. Cieszymy się, że ludzie rozproszeni po naszym globie odsyłają do EBIB-u, mamy nadzieję, że cytowań będzie przybywać.

Library news daily
http://www.lights.com/scott/archives/2002_05_01_library_archive.html

Gerd Hoffmann Verlag, Internationales Verzeichnis juristischer Bibliotheken
http://www.gehove.de/juralinks/institute_land.html#Polen

Slovenská Asociácia Knižnic
http://www.sakba.sk/bulletin/2003/bull2/p1.html
http://www.sakba.sk/bulletin/2003/bull4/p4.html

Forum Nowa Gildia Strona Główna
http://forum.gildia.com/viewtopic.php?t=5681

Dublin Core Metadata Initiative
http://www.dublincore.or.kr/

Telefoniczna Agencja Informacyjna sp. z o.o
http://www.9477.pl/napisali_o_TAI.php

Serwis Wydawców Katolickich
http://www.swk.pl/swk-linki-do-swk.html

Center for the Study of Global Change
http://webdb.iu.edu/internationalprograms/scripts/accessinfo.cfm?categoryid=25&Country=poland

Open access journals W: Open Access to Scholarly Publications s. 14
http://www.soros.org/openaccess/pdf/Melissa_Hagemann.pdf

Information bulletin for librarians W: University of Southampton Libraries
http://www.library.soton.ac.uk/info/journals/16948.shtml

Central and Eastern European Licensing Information Platform W: European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
http://www.eblida.org/celip/documents/doc.htm

Biblioteca W: Institut de la Infància i el Món Urbà (CIIMU)
http://www.ciimu.org/cat/biblioteca/cos6.phtml?pag=2&ambit=Europa

Zdzislaw A. Kaleta The Rwo-list Archives
http://mailman.linuxpl.org/pipermail/rwo-list/2004-January/001044.html

Lietuvos Technikos Biblioteka
http://www.tb.lt/Interneto%20biblioteka/bibl%20katalogai.htm

BRUNO SCHULZ: BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA // PODMIOTOWA W: Bruno Schulz
http://www.brunoschulz.narod.ru/biblioteke.html

Piotr Tafiłowski: Wstęp do archiwów elektronicznych. W: Archiwum Główne Akt Dawnych
http://www.archiwa.gov.pl/agad/electro/electro.html

Centre for Information Behaviour and the Evaluation of Research. W: Department of Information Science
http://www.soi.city.ac.uk/organisation/is/research/ciber/Pubs2001.html

Södertörns högskolebibliotek
http://bibl.sh.se/baltic/country.asp?l=10

Internet-Adressen für Fernleihe, Dokumentlieferung und Bibliographierdienst (InFeDo) W: Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)
http://www.bsz-bw.de/wwwroot/text/infedo6.html

Hackett, T., "Consolidating the European Library Space", Exploit Interactive, issue 4, January 2000
http://www.exploit-lib.org/issue4/mondorf/

Annex III Relació d’activitats de difusió. W: Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalunya - s. 5
http://www.cbuc.es/1cbuc/Memo02pag.pdf

Library Journals Online W: LibraryHQ.com
http://www.libraryhq.com/journals.html

Michael P. Sauers: WWW Library Directory: Poland (426). W: The WWW Library Directory
http://www.webpan.com/msauers/libdir/countries/poland.html

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION UNIVERSITE DE PROVENCE
http://www.up.univ-mrs.fr/bup/signetsslave.html

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii
http://www.ambpol.dk/kultura/instytucje_pl.htm

Internationale-kooperation.de in Forschung und Bildung
http://www.internationale-kooperation.de/forms/detail.php?htab=www_adress&send_id=1049

Historia witryny Biblioteki Uniwersyteckiej KUL W: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
http://pater.kul.lublin.pl/historia/historia_witryny_bu_kul.htm

Marzena Marcinek: World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council
http://ifla.queenslibrary.org/IV/ifla69/papers/063e-Marcinek.pdf

UNESCO
http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/Reference/Library_Directories/

Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
http://www.bg.pwr.wroc.pl/ENG/LINKS/libraries.htm

Biblioteki Interkl@sy (Serwis biblioteczny Programu INTERKL@SA)
http://www.biblioteka.edu.pl/ebib/

Biblioteka w Szkole
http://www.vulcan.pl/biblioteka/inne/przeglad-archiwum.html

Jolanta Wrobel: 68th IFLA Council and General Conference August 18-24, 2002
http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/005-128e.pdf

Gemius SA
http://www.gem.pl/mypiszemy/2002_10/

Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Białymstoku
http://biblioteka.amb.edu.pl/ebib.html

Marek Nahotko: Moja Strona Domowa
http://nahotko.webpark.pl/lista.htm

ITlib. Informačné technológie a knižnice
http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib032/zahranicna.htm

Biblioteka Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://www.ii.uj.edu.pl/library/pllink.htm

Otwarta Pracownia Edukacji Czytelniczej i Medialnej
http://biblio.e-szkola.net/index.shtml

UNIVERSITY OF MINNESOTA LIBRARIES
http://area.lib.umn.edu/rce/epoljou.htm

Libdex
http://www.libdex.com/journals.html

Map A5.php from other online shops. W: Find me Shopping
http://www.findmeshopping.co.uk/extra/map_a5.php

Informację opracowali:
Anna Filipowicz, Biblioteka Narodowa
Zbigniew Szałwiński, student Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMK, Toruń

   Początek stronyCytują EBIB / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2004 (55) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/55/cytuja.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187