EBIB 
Nr 2/2004 (53), Biblioteki a prawo. Warto wiedzieć...
 Poprzedni artykuł   

 


Warto wiedzieć...


Darmowe porady prawne

Bezpłatnych porad prawnych udzielają:

Uniwersyteckie Poradnie Prawne w Polsce (kliniki prawa)
Studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej.
Lista poradni znajduje się na stronie http://www.fupp.org.pl/o/poradnie_polska.htm

Biura porad obywatelskich
Ideą Biur Porad Obywatelskich jest bezpłatne, powszechnie dostępne poradnictwo, głównie w dziedzinie obowiązujących przepisów prawnych i procedur załatwiania określonych spraw. Porady udzielane są zazwyczaj przez wolontariuszy, którymi najczęściej są studenci i absolwenci prawa.
Lista biur znajduje się na stronie http://free.ngo.pl/incorpore/adresybpo.html

Centrum Praw Kobiet
Centrum udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej dla kobiet pokrzywdzonych w wyniku przemocy a także kobietom, których prawa były naruszane w sferze zatrudnienia i tym, których nie stać na usługi odpłatne.
http://free.ngo.pl/temida/spis.htm

Na stronach Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych znajdują się adresy biur i organizacji udzielających porad prawnych. Adres: http://www.oska.org.pl/informator/prawo04_03.html.


Biblioteczna legislacja

Czechy

Law on Libraries and Terms of Operating Public Library and Information Services (Library Act)
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/English/ZakonAng257.htm

Dania

Act regarding library services
http://www.bs.dk/lovstof/lov340_english.htm

Estonia

National Library of Estonia Act
http://www.nlib.ee/inglise/rr/law.html

Finlandia

The Library Act
http://www.minedu.fi/minedu/culture/library/libraryact.html

Norwegia

The Library Act
http://www.ifla.org/V/cdoc/norway.htm

Szwecja

Act on Library Services
http://www.ifla.org.sg/V/cdoc/swedish.htm

Wielka Brytania

British Library Act
http://www.bl.uk/about/blact.html#muscat_highlighter_first_match

Legal Deposit Libraries Act 2003
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2003/20030028.htm


Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals - baza danych darmowych czasopism dostępnych w sieci. Baza zawiera ponad 700 tytułów czasopism z różnych dziedzin.  Początek stronyWarto wiedzieć...// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2004 (53) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/53/warto.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187