EBIB 
Nr 2/2004 (53), Biblioteki a prawo. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Podatek VAT na książki - informacja

Komunikat Polskiej Izby Książki


Komunikat PIK
2004-01-27

W związku z pojawiającymi się ostatnio błędnymi informacjami dotyczącymi zmian w podatku VAT na druk i sprzedaż książek, przedstawiciel Rady PIK sprawdził stan rzeczy w Departamencie Podatków Ministerstwa Finansów oraz w Ministerstwie Kultury. Sytuacja prawna jest następująca:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów do 30 kwietnia 2004 obowiązuje zerowa stawka VAT na druk i na sprzedaż książek. Od 1 maja obowiązywać będzie ustawa właśnie uchwalana przez Sejm, zgodnie z którą, VAT na druk wzrośnie do 22%. VAT na książki i pisma specjalistyczne pozostanie zerowy do 31.XII.2007. Po tym okresie przewidziana jest stawka 7%, ale to jeszcze może się w przyszłości zmienić.

Środowisko polskiej książki wraz z przedstawicielami środowisk drukarzy i wydawców prasy czyniło intensywne starania, aby doprowadzić do obniżenia planowanej 22-procentowej stawki VAT na druk. Wysiłki te mają nikłe szanse realizacji, ponieważ we wszystkich krajach Unii druk obłożony jest stawką podstawową i takie są nasze międzynarodowe zobowiązania. Ostateczna decyzja należy jednak do Sejmu.

Informacje:
Biuro PIK
Tel (0 22) 875 94 96/97
e-mail: biuro@pik.org.pl

 Początek stronyPodatek VAT na książki - informacja : Komunikat Polskiej Izby Książki// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2004 (53) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/53/pik.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187