Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 2/2004(53) luty

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Hanna Kalinowska
Sylwia Wołek-Biernat
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Marek Stepowicz
Aleksander Radwański


Rozmiar: 77 bajtówBiblioteki a prawo

Felieton wstępny

Artykuły

Bolesław Howorka
     Zawód bibliotekarza w świetle przepisów prawnych
Małgorzata Serafin
     Biblioteka akademicka w świetle obowiązującego prawa
Andrzej Matlak
     Działalność bibliotek w świetle nowych regulacji z zakresu prawa autorskiego
Jolanta Stępniak
     Czasopisma naukowe - zmiana modelu finansowania
Kazimierz Niemirowicz-Szczytt
     Projekt ustawy o działalności lobbingowej - praktyczne możliwości zastosowania projektowanej ustawy przez organizacje bibliotekarzy
Jens Thorhauge
     Rosnące znacznie biblioteki jako instytucji obywatelskiej
Barbara Szczepańska
     Dziedzictwo cyfrowe - zarządzanie prawami. Materiały pomocnicze

Badania, teorie, wizje

Zofia Kukurowska
     Dotacje a rozwój naukowy ATR w Bydgoszczy w latach 1992-2002
Łucja Bednarczuk-Kravić
     Problematyka bibliotek publicznych w Chorwacji
Jadranka Slobođanac
     Biblioteki publiczne w Chorwacji - kierunki rozwoju

Komunikaty

     Podatek VAT na książki - informacja

Sprawozdania

Jadwiga Kołodziejska
     Sprawozdanie z konferencji International Reading Association
Jadwiga Chruścińska
     Bibliotekarz - zawód z przyszłością

Listy do i od redakcji

Elżbieta Golec-Nycz
     Pani Ania Paluszkiewicz nie żyje
Anastazja Śniechowska-Karpińska
     Komu jest potrzebny BIBWEB, czyli czy warto podjąć wyzwanie i rozpocząć naukę na kursie internetowym dla bibliotekarzy?
Anna Wołodko, Bożena Bednarek-Michalska
     BIBWEB - odpowiedź na uwagi Pani Anastazji Śniechowskiej-Karpińskiej
Tomasz Lesniak
     Model BTJ - więcej czasu, większe możliwości
     Listy o BiblioNecie

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy Prawne nr 16

Warto wiedzieć...

     Darmowe porady prawne
     Biblioteczna legislacja
     Directory of Open Access JournalsBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2004 (53) luty. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2004. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteki a prawo. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/53/index.php. - ISSN 1507-7187