EBIB 
Nr 6/2003 (46), Internet i copyright. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Aldona Zawalkiewicz
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bibliotekarz w świecie Internetu


W maju 2003 roku Oficyna Wydawnicza Branta wydała Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy. Autorką książki jest Bożena Boryczka, nauczyciel konsultant z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, zajmująca się edukacją w zakresie technologii informacyjnej.

Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy może stanowić dużą pomoc dla nauczycieli bibliotekarzy, zamierzających w racjonalny sposób wykorzystywać zasoby Internetu w swojej pracy zawodowej.

Całość książki jest podzielona na pięć rozdziałów:

  1. Poznajemy Internet.
  2. Zdobywamy, oceniamy i przetwarzamy informacje.
  3. Komunikujemy się.
  4. Prezentujemy bibliotekę.
  5. Wykorzystujemy zasoby Internetu w pracy z czytelnikami.

Na końcu umieszczono Wykaz ciekawych stron www oraz bibliografię załącznikową. Do pracy dołączona jest płyta CD zawierająca prezentacje multimedialne, które mogą być wykorzystane przez nauczyciela (nie tylko bibliotekarza) w ramach realizacji ścieżki Edukacja czytelnicza i medialna.

W rozdziale pierwszym, tytułem wprowadzenia do tematu, autorka omawia historię i strukturę Internetu, a także protokół TCP/IP. Wyjaśnia, co to jest adres IP, serwer DNS oraz adres URL. Prezentuje również sposoby podłączenia się do Internetu.

W rozdziale drugim skupia się na zaprezentowaniu zasobów Internetu (edukacyjnych i bibliotekarskich). Wskazuje, jak szybko i sprawnie dotrzeć do poszukiwanej informacji, uczy zasad selekcji wyszukanych materiałów i zwraca uwagę na konieczność ich krytycznej oceny. >/P> Rozdział trzeci został poświęcony sposobom komunikacji. Odbiorca znajdzie tutaj informacje na temat poczty elektronicznej, grup i list dyskusyjnych oraz komunikatorów.

Czwarta część książki to zagadnienia związane z tworzeniem strony WWW. Autorka w bardzo przystępny sposób podaje informacje, które pozwolą każdemu bibliotekarzowi na opracowanie strony internetowej swojej biblioteki szkolnej. Rozdział rozpoczyna charakterystyka zagadnień, które powinny być prezentowane na stronie. Kolejna część jest poświęcona samodzielnemu tworzeniu, "krok po kroku" strony WWW przy użyciu programu FrontPage Express. Na koniec autorka przekonuje, że publikowanie strony w Internecie nie jest trudne, jeżeli użyje się w tym celu programu Total Commander 5.50 (nowa wersja programu Windows Commander).

Piąty rozdział jest godny szczególnego polecenia ze względu na prezentację sposobów wykorzystania zasobów Internetu w pracy z czytelnikiem. Tutaj również zamieszczono przykładowe scenariusze zajęć z Edukacji czytelniczej i medialnej, których realizacja wymaga korzystania z Internetu. Autorka proponuje bibliotekarzom interesujące rozwiązania i przykłady zastosowania Internetu w pracy z uczniami.

Praktyczny przewodnik... ma bardzo przejrzystą konstrukcję, prezentuje wiedzę w sposób rzetelny i fachowy. Może być wykorzystywany przez bibliotekarzy będących zarówno początkującymi, jak i zaawansowanymi użytkownikami Internetu. Autorka, która jest nie tylko teoretykiem, ale i znakomitym praktykiem, dzieli się z czytelnikiem swoim wieloletnim doświadczeniem oraz proponuje do wykorzystania przykłady sprawdzonych rozwiązań.

We Wstępie autorka pisze, że "[...] Internet w bibliotece to kolejne narzędzie w ręku bibliotekarza, bez którego nie mógłby obecnie spełniać swoich podstawowych zadań. Internet w bibliotece jest po prostu inwestycją w przyszłość."

Moim zdaniem, Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy to książka, która powinna znaleźć się w księgozbiorze podręcznym każdego bibliotekarza.

Boryczka Bożena: Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy. Bydgoszcz-Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta 2003. ISBN 83-89073-35-8.

 Początek stronyBibliotekarz w świecie Internetu / Aldona Zawalkiewicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/zawalkiewicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187