EBIB 
Nr 6/2003 (46), Internet i copyright. Sprawozdanie
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa w Warszawie

Barbara Szczepańska
Biblioteka kancelarii prawniczej Lovells w Warszawie

Imprezy branżowe na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie


48. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odbyły się w terminie od 15 do 19 maja 2003 roku, były więc o dwa dni krótsze niż ubiegłoroczne. Mniej też było wystawców - na targach prezentowało swoją ofertę około 400 firm, z czego prawie połowa przypadła na wydawnictwa polskie. Malejącej ofercie wydawniczej towarzyszył wzrost liczby imprez towarzyszących i wydarzeń kulturalnych różnej rangi. Organizatorzy spotkań skupili się na trzech zasadniczych tematach: pierwszy dotyczył gościa honorowego tegorocznych targów - Hiszpanii, drugi - integracji z Unią Europejską i zbliżającego się referendum, trzeci, nawiązujący do dwu poprzednich, poruszał problemy związane z prawem autorskim.

W poniższym sprawozdaniu omówimy kilka z naszym zdaniem najbardziej interesujących spotkań.

Jednym z pierwszych, jakie odbyły się zaraz po otwarciu targów, była konferencja zorganizowana przez PricewaterhouseCoopers na temat najnowszych zmian w prawie i ich wpływie na rynek wydawniczy, w związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Choć podczas konferencji omówiono zmiany mające wpływ głównie na działalność wydawców, wiele tematów było interesujących również dla bibliotekarzy. Wiele miejsca zajęło przedstawienie zmiany w regulacjach podatku VAT i kodeksu celnego mającej wpływ na wzrost cen książek i czasopism. Wydawcy byli żywo zainteresowani tym problemem, wielokrotnie podkreślając niekorzystne znaczenie wzrostu podatku VAT na cenę i zbyt książek i czasopism. Zasygnalizowano również pojawienie się nowych regulacji dotyczących praw autorskich, prawa komputerowego i nowych technologii: handlu elektronicznego, podpisu elektronicznego oraz dyrektywy dotyczącej koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Kolejnym interesującym spotkaniem była dyskusja na temat prasy branżowej i rynku książki w Polsce i Niemczech. Dyskusję prowadził Holger Ehlinger, wicedyrektor Frankfurckich Targów Książki. Spotkanie rozpoczęła prezentacja polskich i niemieckich czasopism poświęconych rynkowi wydawniczemu. Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli między innymi Andrzej Palacz z Wydawcy, Jakub Frołow z Notesu Wydawniczego oraz Łukasz Gołębiewski reprezentujący Bibliotekę Analiz. W dyskusji zastanawiano się czy prasa branżowa jest warunkiem sprawnego działania rynku książki? Jakie pisma branżowe są potrzebne polskiemu rynkowi książki? Czy istnieje niezależna prasa branżowa oraz jaka jest rola serwisów on-line w tworzeniu informacji o książce?

Drugi dzień to przede wszystkim:

Prezentacja systemu e-biblioteka.pl, która zgromadziła wiele osób zainteresowanych sprzedażą treści elektronicznych poprzez Internet. W tym systemie kupuje się dostęp on-line do całych książek lub ich fragmentów, następnie można czytać je off-line. "Elektroniczna" księgarnia właśnie powstaje, ale kto wie, czy już wkrótce ten system zakupu książek nie stanie się codziennością. Właściciele e-biblioteki uważają, że to kwestia raczej miesięcy niż lat.

Aby przybliżyć wydawcom i księgarzom możliwości korzystania z funduszy unijnych, Ars Polona zaprosiła przedstawicieli Ministerstwa Kultury oraz ekspertów z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Eksperci przedstawili możliwości wykorzystania funduszy unijnych na tłumaczenia literatury.

Targi dla bibliotekarzy

Do przygotowania imprez towarzyszących tegorocznym targom zaproszono też bibliotekarzy. Cykl rozpoczęła konferencja Książka i informacja w świecie współczesnym zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW i Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej przy współpracy Fundacji "INFO XXI". Spotkanie odbyło się 15.05.2003 o godz. 11. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska i Bogdan Klukowski.

Kolejne spotkanie, tym razem zorganizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wspólnie z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych i Polskim Związkiem Bibliotek, odbyło się 16.05.2003 r. także o godz. 11.00. Spotkanie pod tytułem: Co nowego w bibliotekach polskich? adresowane było do nie-bibliotekarzy i służyło promocji biblioteki jako ośrodka informacji i edukacji.

Wygłoszono siedem referatów ilustrowanych komputerowymi prezentacjami:

  • Rozumieć co się czyta - Jadwiga Kołodziejska;
  • Piękne nowe biblioteki w Polsce - Ewa Maciuszko i Ryszard Bania;
  • NUKat i KaRo, czyli jak szukać zbiorów bibliotecznych poza katalogami bibliotek - Tomasz Wolniewicz;
  • Oferta informacyjna biblioteki wyższej uczelni technicznej - Grażyna Kiwała, Agata Wietecha;
  • Biblioteki wirtualne - nowe wyzwania - Mirosław Górny;
  • Czy wiesz, jak w gąszczu informacji znaleźć odpowiedź na interesujące cię zagadnienie z nauk medycznych? - Aniela Piotrowicz;
  • Biblioteka w Internecie - Internet w bibliotece: powiatowy system informatyczny - Krystyna Brodowska.

Referaty przyjęto z dużym zainteresowaniem. Materiały ze spotkania zostaną zamieszczone na stronach Elektronicznej BIBlioteki.

16.05.2003 roku już po raz kolejny Hanna Greene z The East European Project Limited uroczyście wręczyła nagrodę Bibliotekarza Roku. Tegorocznym laureatem został dr Henryk Baranowski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Informację o laureacie zamieściliśmy w bieżącym numerze EBIBu.

Także z inicjatywy Hanny Greene odbyło się spotkanie The International Library Forum, w czasie którego zaprezentowano serwisy znanych europejskich firm zajmujących się dostawą dokumentów elektronicznych do bibliotek:

  1. INIST - Herbert Gruttemeier: New Services, New Opportunities - INIST - the French Information and Document Supplier.
  2. EMERALD - Milena Janic: EMERALD Consortia: Something for Everyone.
  3. IHS - Sylvia Schoop-Gruber: Critical Information Serves Professional Education. 4. INGENTA - R. Smart: Document Delivery in Academic Libraries.

Referaty wygłosili także Krystyna Kocznorowska z Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz Henryk Hollender z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Z ofertą firm prezentowanych na forum można było zapoznać się także następnego dnia po spotkaniu, na stoisku The East European Project Limited.

Bogaty program zaproponowała zwiedzającym Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście, organizując spotkania z autorami, a także dwugodzinną prezentację poświęconą działalności biblioteki i jej ofercie dla czytelników w różnym wieku.

W czasie targów wręczono wiele nagród. Jedną z nich - Główną Nagrodę Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2003 przyznano Bibliotece Narodowej za wielkie otwarcie na wyzwania współczesności, niezwykłą aktywność w skutecznych działaniach na rzecz książki i czytelników.

Wszystkie te spotkania były niezwykle interesujące i zajęły prawie całe dwa pierwsze dni targów. Niestety, wiele sesji nakładało się na siebie i trzeba było niekiedy dokonywać trudnych wyborów lub dzielić się obecnością na prezentacjach z kolegami, jak to zrobili autorzy tego sprawozdania.

 Początek stronyImprezy branżowe na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie / Anna Filipowicz, Barbara Szczepańska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/targi.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187