EBIB 
Nr 6/2003 (46), Internet i copyright. Felieton
  Następny artykuł   

 Szanowni Państwo,

Problem praw autorskich w Internecie jest niezwykle złożony. Dotyka on również bibliotek, które stają bezradne wobec problemów prawnych, związanych z udostępnianiem lub dostępem do utworów znajdujących się w sieci. Chcielibyśmy przedstawić i omówić kilka z nich.

Rafał Cisek, sędzia i pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, wprowadzi nas do złożonej problematyki dóbr informacyjnych w komunikacji elektronicznej.

Znaczna część numeru została poświęcona dyrektywie dotyczącej koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, znanej też jako Copyright Directive. Wydaje się nam, że problem jej powstawania i implementacji w poszczególnych krajach pokazuje rolę bibliotek w kształtowaniu aktów prawnych jej dotyczących oraz znaczenie wszelkich "działań oddolnych" przy tworzeniu prawa Unii Europejskiej. Ciekawy i warty uwagi jest też sposób, w jaki biblioteki lobbowały przeciwko tej dyrektywie. Przede wszystkim jednak chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na restrykcyjność jej zapisów i namówić Was na wspólne działania na rzecz jak najkorzystniejszej dla bibliotek zmiany w prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostaną wymuszone przez implementację Copyright Directive w prawie polskim.

Jednym z rozwiązań złożonego problemu praw autorskich w Internecie jest ich nieodpłatne udostępnianie przez autorów na podobieństwo licencjonowania bezpłatnego oprogramowania. Ten problem omawia w swoim artykule Marek Nahotko.

Szczególnie gorąco zachęcam Państwa do lektury rozmowy z nowym dyrektorem EBLID-y, Marią Pía González Pererą. Wydaje nam się, że w związku z naszym wejściem do Unii Europejskiej powinniśmy nawiązać kontakty z europejskimi organizacjami, działającymi na rzecz bibliotek.

Jak zwykle zapraszamy też do lektury licznych komunikatów i sprawozdań. Wśród nich szczególnie uczulam Państwa na treść komunikatu o funduszach unijnych, które mogą być przeznaczone dla bibliotek. To temat ważny i jest niezwykle istotne, aby biblioteki wykorzystały szansę, jaką dają unijne fundusze strukturalne.

Zapraszam do lektury

Barbara Szczepańska
redaktor prowadzący

 Początek strony : // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/felieton46.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187