EBIB 
Nr 6/2003 (46), Internet i copyright. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Grażyna Bilska
Przewodnicząca Oddziału SBP w Kłodzku

Powiatowe obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek - powiat kłodzki


Nauczeni doświadczeniem lat ubiegłych, bibliotekarze w powiecie kłodzkim (woj. dolnośląskie) sami przypominali władzom samorządowym o Dniu Bibliotekarza i Bibliotek.

W niektórych gminach, zwłaszcza tam, gdzie burmistrz czy wójt są zorientowani w działalności biblioteki, odbyły się spotkania przy kawie, z kwiatami i życzeniami. Miejscem była biblioteka, ale zdarzyło się, że wójt gminy wiejskiej Kłodzko tradycyjnie już po raz trzeci zaprosił wszystkich bibliotekarzy do Urzędu Gminy. Tylko w jednym przypadku (14 bibliotek stopnia podstawowego) dyrektorka biblioteki usatysfakcjonowała wszystkich pracowników gratyfikacjami finansowymi.

Okazją do obchodów powiatowych był II Zjazd Wyborczy Delegatów Oddziału SBP w Kłodzku, na którym po przyłączeniu się koleżanek i kolegów z Koła SBP w Nowej Rudzie, dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej. Bibliotekarze z powiatu kłodzkiego zrzeszeni w SBP stanowią 80,2% wszystkich zatrudnionych w bibliotekach.

Gośćmi zjazdu byli: w imieniu starosty kłodzkiego - urzędnik; wicedyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, sekretarz Zarządu Okręgu SBP - Jolanta Ubowska oraz poseł na Sejm RP - Zbigniew Chlebowski z Platformy Obywatelskiej.

Spotkanie miało być swoistym lobbingiem środowiska bibliotekarskiego, służyło zwróceniu uwagi na problematykę bibliotekarstwa polskiego, także w kontekście naszego wejścia do Unii Europejskiej. Zgromadzeni bibliotekarze wysunęli wiele postulatów, z których za najważniejsze uznano:

  • opracowanie koncepcji rozwoju (strategii) bibliotekarstwa publicznego, uwzględniającej standardy europejskie,
  • odbudowę sieci bibliotecznej, która uległa deformacji w związku z obowiązującym w latach 90. ustawodawstwem dopuszczającym możliwość włączania bibliotek w struktury organizacyjne ośrodków kultury itp. Gminy nie wypełniają wobec mieszkańców ustawowego obowiązku utrzymywania co najmniej jednej biblioteki publicznej,
  • zakończenie procesu powoływania bibliotek powiatowych, co pozwoli na zorganizowane działania w obrębie sieci bibliotecznej: wojewódzkiej i powiatowej,
  • utworzenie funduszu państwowego, wspierającego, dofinansowującego zakup nowych książek i czasopism do bibliotek,
  • zorganizowanie w skali kraju technicznej modernizacji bibliotek publicznych tak, by w każdej bibliotece był dostęp do Internetu. Usługi te powinny mieć specjalny priorytet państwowy jako usługi o powszechnym dostępie.

W zamian za miłe życzenia z okazji naszego święta, poseł Zbigniew Chlebowski otrzymał rejestr potrzeb, które można potraktować jak życzenia, tyle że bardziej konkretne i może mniej miłe.

Ale... życzmy sobie, żeby w przyszłości życzenia obu stron stały się faktami!!!

P.S. Biblioteki publiczne w powiecie kłodzkim odnotowały w ubiegłym roku wzrost liczby czytelników o 602 (ogółem 47 822) i wypożyczeń o 19 895 (ogółem 1 105 622). Na 100 mieszkańców w powiecie przypada 26,8 czytelników. Nieco gorzej wyglądał zakup nowych książek - mniej o 551 wol. W przeliczeniu na 100 mieszkańców powiatu kłodzkiego zakupiono 4,1 wol., podczas gdy w krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi 25 książek na 100 mieszkańców. Bez komentarza.

 Początek stronyPowiatowe obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek - powiat kłodzki / Grażyna Bilska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/bilska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187