Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Stanisław Skórka

Korekta:
Marek Jurowski
Hanna Kalinowska
Iza Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Organizacje bibliotekarskie

Felieton redaktora prowadzącego

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Sprawozdania

Komunikaty

Prawo

Warto wiedziećBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2003 (44) marzec. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2003. - Czasopismo elektroniczne. - Organizacje bibliotekarskie. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/44/index.php. - ISSN 1507-7187