EBIB 
Nr 11/2002 (40), Informacja biznesowa. Artykuł
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Anna Stępnowska-Kowalczyk
Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o. w Warszawie
Zespół Dokumentacji

Kształtowanie się narzędzi do wyszukiwania informacji w bazach danych INFOR-u

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Służymy naszym klientom profesjonalną informacją umożliwiając im osiąganie sukcesów - taka misja od piętnastu lat jest wyznacznikiem działalności lidera wśród wydawców prasy prawno-gospodarczej w Polsce - INFOR-u. Misja ta zawiera w sobie definicję terminu "informacja biznesowa". W moim przekonaniu informacja biznesowa, to taka informacja, która daje możliwość osiągnięcia określonej korzyści, najczęściej finansowej. "Jeżeli dane lub wiadomości nie przynoszą odbiorcy żadnych korzyści, to nie są informacjami, lecz szumem informacyjnym, a jeśli odwodzą go od prawidłowego osiągania celu, to są dezinformacją."[1] Główną wartością informacji biznesowej jest więc użyteczność.

Niniejszy artykuł jest opisem narzędzi do wyszukiwania informacji z czasopism INFOR-u stosowanych w bezpośrednich kontaktach z klientami w latach 1997-2002. Chodzi tu zwłaszcza o informacje potrzebne do realizacji zadań i celów menedżerów, księgowych, kadrowców będących prenumeratorami czasopism INFOR-u oraz tych, którzy z inforowskimi czasopismami zetknęli się tylko sporadycznie. To rozróżnienie istotne jest głównie dla określenia sposobu informowania. Pierwszej grupie wystarczała najczęściej informacja skierowująca - bibliograficzna (określenie, gdzie czytelnik znajdzie odpowiedź na swoją kwerendę), drugiej potrzebna była najczęściej informacja tekstowa, pełna.

Początki

W 1997 roku w Biurze Obsługo Klienta Centrum Prenumeraty i Handlu, wówczas jeszcze Wydawnictwa INFOR, narastał problem obsługi klientów poszukujących odpowiedzi na konkretne zapytania z dziedziny rachunkowości, finansów, prawa czy biznesu w ogólności. Równolegle z nim powstał też wewnętrzny, techniczno-organizacyjny problem wyszukiwania bardzo licznych wówczas, dołączanych do konkretnych numerów pism, ofert promocyjnych. W tym czasie nastąpił podział klientów INFOR-u na wyraźnie zdefiniowane segmenty. Do każdego z tych segmentów skierowano różne oferty prenumeraty. Zastosowano różnorodny system rabatów, co zmusiło pracowników Biura Obsługi Klienta do znalezienia technicznych rozwiązań identyfikowania klienta, który bezpośrednio kontaktuje się z firmą, z wielkością przysługującego mu upustu, przy realizowaniu kwerendy telefonicznej.
Sami klienci mieli problem z określeniem swoich uprawnień, ponieważ zależały one od wielu czynników (długość okresu prenumerowania pisma, wielkość zamówienia, liczba subskrybowanych czasopism itp.).

Pierwsze aplikacje, mające usprawnić pracę konsultantom klientów, opierały się na tabelarycznych zestawieniach wykonywanych w Excelu. Były to zwykłe zestawienia tytułów poszczególnych numerów, tytułów artykułów z krótką charakterystyką ich treści oraz informacją o załączonym materiale promocyjnym. Dzięki nim można było szybko odnaleźć pojedynczy tekst w obrębie danego numeru czasopisma oraz udzielić klientowi informacji, co do przysługującego mu rabatu. Skracało to czas obsługi radykalnie tylko wówczas, kiedy klient wiedział czego szuka, znał tytuł czasopisma, autora lub przynajmniej fragment tytułu poszukiwanego tekstu.

Zestawienia tabelaryczne prowadzono jeszcze w 1998 roku. Były coraz lepsze, ale przy rosnącej produkcji wydawniczej i zwiększaniu częstotliwości ukazywania się czasopism przestały wystarczać.

W Dziale Zamówień wydzielono odrębną sekcję ds. opracowania rzeczowego zawartości pism. Pod koniec 1998 roku administrator systemu teleinformatycznego Mariusz Jarząbski w dość szybkim czasie zbudował aplikację opartą również na Excelu wg moich wskazówek. Praca była wykonana z pasją i pełnym zrozumieniem potrzeb klientów z jednej i pracowników Biura Obsługi Klienta z drugiej strony.

Bibliografia Zawartości Czasopism INFOR-u

Początki Bazy Zawartości Czasopism Inforu (BZCzI) były trudne, ponieważ żaden z pracowników sekcji nie miał doświadczenia w tworzeniu języków informacyjno-wyszukiwawczych. W pracy nad językiem słów kluczowych korzystaliśmy z publikacji Biblioteki Narodowej, a zwłaszcza ze Słownika języka haseł przedmiotowych. Niektóre z jego zasad zaadoptowaliśmy (rodzaje tematów, określniki, budowa hasła), inne odrzuciliśmy jako nieużyteczne w klasyfikowaniu literatury fachowej. Nasz słownik potrzebował haseł bardziej szczegółowych.

Dane do nowej aplikacji wprowadzało trzech wyspecjalizowanych pracowników. Pod koniec 1999 roku mieliśmy już słownik składający się z ponad 13000 słów kluczowych i zindeksowaną bazę 20000 tekstów. Nad poprawnością słownika czuwali wszyscy pracownicy sekcji, tak aby nie dopuścić do tak charakterystycznego dla tego typu słowników szumu informacyjnego. Ustawicznie poprawiano hasła nie trzymające się ustalonych zasad.

W 2000 roku opracowano jeszcze ponad 22000 pojedynczych tekstów, mimo to słownik wzrósł nieznacznie. Można powiedzieć, że okrzepł i był już tylko poprawiany.

Poniżej przedstawiam kolejne plansze programu do opisu zawartości czasopism INFOR-u.

Rozmiar: 57142 bajtów
1. Pierwsza plansza Bibliografii Zawartości Czasopism INFOR-u. Widok w postaci używanej przez administratora.

Za pomocą przycisków w prawej dolnej części administrator aplikacji określał:

  • kategorię, do której przypisany był określony tytuł (w 2000 roku był to określony system informacji, a w 2001 roku obowiązywał już podział na grupy tematyczne);
  • zmiany w nazewnictwie kategorii (grupy czasopism);
  • emisje w tytule (automatyczne przyporządkowanie numerów czasopism i dat wydania);
  • korektę emisji (zmiany w numeracji, funkcja przydatna zwłaszcza w przypadku łączenia numerów czasopism);
  • rodzaje materiałów promocyjnych dołączanych do wysyłek poszczególnych numerów pism (ulotka, folder reklamowy, kupon rabatowy, list, inne);
  • zmiany w obrębie dodatków do czasopisma;
  • zmianę tytułu czasopisma;
  • nowy tytuł;
  • przejście do zakładki "Zawartość".

Rozmiar: 51597 bajtów
2. Plansza z opisem poszczególnych elementów opisu konkretnego numeru czasopisma.

Powyższa plansza ilustruje opis konkretnego pojedynczego tekstu z określonego numeru czasopisma.

Rozmiar: 58722 bajtów
3. Okno wyszukiwania wg fragmentów słów kluczowych.

Najważniejsza część aplikacji - wyszukiwarka nawet dziś robi dobre wrażenie.

Pod koniec 2000 roku niewielka aplikacja działała w sieci na kilkunastu stanowiskach komputerowych telefonicznych doradców w Biurze Obsługi Klienta. Jej autor, Mariusz Jarząbski, ustawicznie nad nią pracował. Zastosował rozwiązania unikalne w tamtym czasie. Rozbudował możliwości przeszukiwania słownika tak, że można było znaleźć zaznaczoną część wyrazu, niezależnie od jej położenia w haśle wyszukiwawczym.

Rozmiar: 59414 bajtów
4. Okno tezaurusa.

Dzięki zaznaczeniu części słowa kluczowego oraz za pomocą przycisku "Frazuj" można było znaleźć w indeksie słowa kluczowe zawierające daną część wyrażenia. Akceptacja oznaczała przeniesienie wyrażenia do pola wyszukiwawczego z poprzedniej planszy.

Poniżej przedstawiam wyniki wyszukiwania - przykładowe zestawienia bibliograficzne, jakie otrzymywali klienci INFOR-u - różne w zależności od tego, jakich informacji dostarczyli pracownikowi Biura Obsługi Klienta. Zestawienia te wysyłano zwykle faksem do prenumeratorów, którzy archiwizowali prenumerowane periodyki i dalej już radzili sobie sami.

Inaczej, jeśli o informację prosił klient z INFOR-em nie związany. Zestawienia służyły wówczas doradcom klienta do sporządzenia pakietów artykułów, które najczęściej faksowano lub wysyłano pocztą zwykłą.

Wykaz źródeł wg słowa "agent" zawierającego się w tytule artykułu:

LpTytuł czasopismaNrTytuł artykułuNr str.Słowa kluczowe
1Biuletyn Porady Prawnenr 6/99Różnice w statusie agenta i pracownika. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy lub usług20status agenta , status pracownika ,
2Doradca Podatnikanr 50/99Dochód agenta ubezpieczeniowego15agent ubezpieczeniowy - zawód , agent ubezpieczeniowy - forma opodatkowania , Raszewska Wanda - autor ,
3Fiskusnr 13 /14/ 99"Zadania agenta transferowego ; serwis ubezpieczeń"44agent transferowy ,
4Gazeta Prawna - Porady Prawnenr 5/99Agent celny51agent celny ,
5Gazeta Prawnanr 8/99Odpowiedzialność za działalność agentów46agent ubezpieczeniowy - zawód ,
6Gazeta Prawna - Gazeta Gospodarcza 41nr 9/99Rozmawiamy z agentem agent ubezpieczeniowy , partnerskie negocjacje z agentami ,
7Gazeta Prawnanr 16/99Ostrzejsze kryteria dla agentów4agent celny ,
8Gazeta Prawna - Gazeta Ubezpieczeniowa nr16 nr 21/99Przyjdzie do Ciebie agent wieczorową porą. A Ty się ubezpieczysz...11Kuczyk Grzegorz - autor , wniosek o objęcie ubezpieczeniem , agent ubezpieczeniowy - zawód , umowa ubezpieczenia , ubezpieczenia majątkowe ,
9Gazeta Prawna - Gazeta Ubezpieczeniowa nr16 nr 21/99Agent ze struktury16Dygas Małgorzata - autor , sprzedaż ubezpieczeń , akwizycja - fundusz emerytalny , akwizycja , ubezpieczenia , ubezpieczenia - perswazja w ubezpieczeniach ,
12Nowe Ubezpieczenianr 6/99 Jesteś urodzonym agentem 24Nassalski Paweł - rozmowa ,
14Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 10/99Agent i składka na ubezpieczenia20ubezpieczenia - składki, agent ubezpieczeniowy - zawód ,
15Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 11/99Ubezpieczenie agenta19ubezpieczenie agenta ,
16Vademecum Księgowegonr 10/99"Strój służbowy dla agenta ubezpieczeniowego ; Podatek dochodowy od osób fizycznych"15agent ubezpieczeniowy - strój służbowy, akwizytor - zawód ,

Wykaz źródeł wg tematu artykułu - wyszukiwanie po słowie kluczowym "świadectwo niekaralności":

LpTytuł czasopismaNrTytuł artykułuNr str.Słowa kluczowe
1Biuletyn Porady Prawnenr 12/99"Opłata sądowa z tytułu złożenia zapytania o niekaralność ; podatek dochodowy od osób prawnych"25akwizycja , wniosek o świadectwo niekaralności , umowa zlecenia ,
2Gazeta Prawna - Porady Prawne nr 8/99Świadectwo niekaralności37świadectwo niekaralności ,

Wykaz źródeł wg autora artykułu - wyszukiwanie wg nazwiska "Szymanek":

LpTytuł czasopismaNrTytuł artykułuNr str.Słowa kluczowe
1Biuletyn Podatkowy dla Księgowychnr 11/99Korekta deklaracji VAT-712deklaracja VAT , deklaracje VAT - 7 , korekta deklaracji VAT , Szymanek Paweł - autor ,
2Doradca Podatnikanr 42/99Sprzedaż samochodów osobowych przez osoby fizyczne20sprzedaż samochodów osobowych , osoba fizyczna , obowiązek podatkowy , Szymanek Paweł - autor ,
3Doradca Podatnikanr 43/99Skutki uszkodzenia lub zwrotu opakowań w podatku naliczonym24podatek naliczony , opakowania , korekta podatku , Szymanek Paweł - autor ,
4Prawo Przedsiębiorcy - Poradnik Prawa Przedsiębiorcy nr45 nr 48/99Wycofanie samochodu z ewidencji8ewidencja środków trwałych , ewidencja środków trwałych samochodu , wycofanie samochodu z ewidencji , Szymanek Paweł - autor ,
5Prawo Przedsiębiorcy - Poradnik Prawa Przedsiębiorcy nr47nr 50/99Usługi rzeczoznawstwa7rzeczoznawca , usługi rzeczoznawstwa , opodatkowanie usług rzeczoznawstwa , wycena nieruchomości , Szymanek Paweł - autor ,

Wykaz źródeł wg parametru "teksty jednolite" publikowane w "Prawie Przedsiębiorcy" w 1999 roku (wyciąg):

LpTytuł czasopismaNrTytuł artykułuSłowa kluczowe
1Prawo Przedsiębiorcy - Wielka Księga Praw nr14 s. 50nr 38/99Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 - o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcyroszczenia pracownicze , ochrona roszczeń pracowniczych , niewypłacalność pracodawcy , Ruszkowska Weronika - autor ,
2Prawo Przedsiębiorcy - Wielka Księga Praw nr14 s. 57nr 38/99Ustawa z dnia 4 marca 1994 - o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Błaszko Agata - autor ,
3Prawo Przedsiębiorcy - Wielka Księga Praw nr14 s. 63nr 38/99Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 - o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychwypadek przy pracy , choroba zawodowa , świadczenia ,
4Prawo Przedsiębiorcy - Wielka Księga Praw nr14 s. 69 Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 1994 - w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania ...Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,
5Pawo Przedsiębiorcy - Wielka Księga Praw nr14 s. 78nr 38/99Zarządzenie MPPiSS oraz MZiOS z dnia 7 lipca 1972 - w sprawie trybu przyjmowania do pracy oraz wstępnych badań lekarskich...badania lekarskie pracowników , zatrudnienie pracownika ,
6Prawo Przedsiębiorcy - Wielka Księga Praw nr14 s. 87nr 38/99Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 1998 - w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników...najniższe wynagrodzenie pracowników , wynagrodzenie za pracę ,
7Prawo Przedsiębiorcy - Wielka Księga Praw nr14 s. 88nr 38/99Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 maja 1996 - w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz ...wynagrodzenia ,
8Prawo Przedsiębiorcy - Wielka Księga Praw nr15 s. 3nr 41/99Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczneprawo energetyczne ,
9Prawo Przedsiębiorcy - Wielka Księga Praw nr15 s. 17nr 41/99Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem...przedsiębiorstwa ciepłownicze , paliwa ciekłe ,

Wykaz źródeł wg parametru "wzór formularza" i słowa kluczowego "ZUS" (wyciąg):

LpTytuł czasopismaNrTytuł artykułuNr str.Słowa kluczowe
1Gazeta Ubezpieczeniowanr 1/99Sprawdź, czy dobrze wypełniłeś formularze zgłoszeniowe ZUS11ZUS , ZUA ,
4Przewodnik Twojego Biznesunr 1/99Jak wypełnić formularz ZUS ZFA. Ubezpieczenia51ZUS ZFA , ZUS ZFA ,
5Przewodnik Twojego Biznesunr 1/99Pomagamy wypełnić ZUS ZUA. Ubezpieczenia54ZUS ZUA , ZUS ZUA ,
6Przewodnik Twojego Biznesunr 1/99Formularz ZUS ZIPA. Ubezpieczenie57ZUS ZIPA , ZUS ZIPA ,
8Przewodnik Twojego Biznesunr 11/99Wyjaśnienia do ZUS RNA.22ZUS DRA , ZUS RNA ,
9Przewodnik Twojego Biznesunr 11/99Wyjaśnienia do ZUS ZWUA.23ZUS ZWUA , ZUS ZWUA - wyjaśnienia ,
11Serwis Ubezpieczeń - Dokumentacja ZUS nr 5/99Obliczanie wynagrodzeń i składek ZUS1wynagrodzenia , ZUS – składka ,
13Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 7/99Formularz ZUS DRA- wyjaśnienia9deklaracja rozliczeniowa , ZUS DRA,
15Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 12/99Wyjaśnienia do ZUS- DRA z korektą20ZUS DRA , korekta ,
16Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 13/99Inne wersje ZUS RMUA6ZUS RMUA ,
17Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 14/99Formularz ZUS RCA z wyjaśnieniami6ZUS RCA , emeryt - możliwości zarobkowania ,
18Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 15/99ZUS RNA I RZA z wyjaśnieniami5ZUS RNA I RZA - wyjaśnienia ,
19Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 18/99ZUS RSA z wyjaśnieniami19ZUS RSA - wyjaśnienia ,
20Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 19/99ZUS ZZA z wyjaśnieniami6ZUS ZZA - wyjaśnienia ,
21Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 20/99ZUS ZWUA i ZUS ZWPA z wyjaśnieniami5ZUS ZWUA - wyjaśnienia , ZUS ZWPA - wyjaśnienia ,
22Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 21/99Współpracownik rozlicza się z ZUS- em5współpraca , współpracownik - rozliczenie z ZUS , ubezpieczenia ,
25Twój Biznes - Twój Sklepnr 24/99ZUS ZBA z wyjaśnieniami11ZUS ZBA - wyjaśnienia ,
26Twój Biznesnr 26/99Jak wyrejestrować działalność na urlopie4wyrejestrowanie działalności , ZUS ZWUA , ZUS ZWPA ,
27Twój Biznesnr 27/99ZUS ZFA- z wyjaśnieniami4ZUS ZFA ,
28Twój Biznesnr 28/99Nowe składki4ZUS DRA ,
29Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 29/99ZUS ZCZA8ZUS ZCZA ,
30Twój Biznes - Twoje Ubezpieczenia nr 31/99ZUS ZAA8ZUS ZAA ,

To tylko niektóre z możliwości. Inne parametry wyszukiwawcze, według których można było przygotowywać zestawienia bibliograficzne, to: odpowiedzi na listy czytelników, zmiany w ustawach, artykuły w dodatkach do czasopism, kody materiałów promocyjnych z możliwością oglądania ich na ekranie monitora (przydatne raczej dla pracowników INFOR-u) i inne.

Poza modułami związanymi z rzeczowym opisem tekstów aplikacja miała odrębne części niezwykle przydatne z punktu widzenia obsługi klienta. Wprowadzono do niej aktualne cenniki z opisami i uwagami typu: cena promocyjna ważna do 6 listopada 1999 roku. Cenniki te można było dowolnie konfigurować tak, jak życzy sobie tego klient w trakcie rozmowy telefonicznej i dalej przesyłać pocztą lub faksem zainteresowanemu.

Inny moduł - "Promocja", miał przechowywać zeskanowane pliki z formularzami i ofertami wysyłanymi w poszczególnych numerach czasopism. Chodziło o to, aby doradca klienta w trakcie rozmowy z prenumeratorem mógł oglądać materiały, jakie ten otrzymał. W gruncie rzeczy moduł ten zdołano uruchomić jedynie w wersji testowej.

Praca nad BZCzI dawała dużo satysfakcji, ponieważ była umiejscowiona w Biurze Obsługi Klienta i codziennie mogliśmy znajdować potwierdzenie dla jej przydatności. Nasi klienci przyzwyczaili się do szukania informacji właśnie u nas.

Tymczasem w innej części firmy - Centrum Informatyki, trwały prace nad nowym przedsięwzięciem, które miało przejąć zadania BZCzI. Opracowywano system nieporównywalnie większy, opierający się na aplikacjach do wyszukiwania informacji w pełnym tekście.

INFORbank

Bibliografia Zawartości Czasopism INFOR-u jest dziś bibliografią o charakterze retrospektywnym. Zastąpił ją wyspecjalizowany system informacji prawno-gospodarczej o nazwie INFORbank Była to płatna baza wszystkich dokumentów archiwizowanych na serwerze INFOR-u. Umożliwiała łączenie kryteriów przeszukiwania w różnych konfiguracjach, np. słowo w tytule - słowo w tekście - tekst jednolity - wzór formularza - data. Dawało to bardzo dobre wyniki. Było kompromisem pomiędzy wyszukiwaniem pełnotekstowym, które środowisko pracowników informacji traktuje dość pogardliwie, a wyszukiwaniem za pomocą słownika słów kluczowych.

Rozmiar: 51080 bajtów
5. Wyszukiwarka INFORbanku - interfejs z 2001 roku.

Powyższa ilustracja przedstawia sposób wyszukiwania w jego pierwotnym kształcie. W następnym roku INFORbank podzielono na kilka części rozszczepiając tym samym jednolitą bazę tak, że zatraciła ona cechy kompleksowej i kompletnej bazy.

Na internetowej stronie INFOR-u [www.infor.pl] można obejrzeć dawny INFORbank przekształcony dziś w tzw. Internetowy Serwis Prawny. Jest to baza aktów prawnych, kodeksów, porad wskaźników i stawek, wzorów umów i oczywiście artykułów publikowanych w czasopismach INFOR-u. Można w niej przeszukiwać zasoby po uprzednim wybraniu działu (Podatki, Praca, Obrót gospodarczy, Rachunkowość, Ubezpieczenia, Administracja, Prawo cywilne). Mnie osobiście bardziej odpowiadała stara wersja nie wymagająca wysiłku definiowania dziedziny do przeszukiwania.

Poszczególne czasopisma INFOR-u mają też swoje płatne internetowe archiwa. Działają na podobnych zasadach, jak archiwa większości pism w Internecie.

Wszystkie te niewątpliwie poprawnie skonstruowane bazy nie służą bezpośredniej informacji biznesowej. Nie ma tu kontaktu z "żywym" człowiekiem i informacji przekazywanej z ust do ust. Klienci, jak w większości wypadków, wykupują abonament i to daje im możliwość dostępu do określonej bazy lub jej części. Jest jednak system, który pozwala na przeszukiwanie całej bazy zawartości czasopism INFOR-u i odpowiadanie na kwerendy czytelników. W niewielkiej, firmowej bibliotece INFOR-u działa program Star2Word, będący rodzajem nakładki na potężny amerykański system Cuadra STAR dla baz pełnotekstowych działający głównie na systemach UNIX. Projektantem i wykonawcą aplikacji jest Adam Czeczuk - analityk i projektant systemów w Centrum Informatyki wydawnictwa.

Rozmiar: 51808 bajtów
6. Wyszukiwanie w programie Star2Word.

Aplikacja została stworzona w czerwcu 2001 roku, pierwotnie na potrzeby Redakcji Internetowej do składu monotematycznych raportów (rodzaj publikacji w zeszytowej formie). Później zaczęto ją wykorzystywać również w innych strukturach. Jest jednym z narzędzi pracy w Redakcji Gazety Prawnej.

Zasoby są pozyskiwane i archiwizowane przez Dział Pozyskiwania Zasobów w systemie Cuadra Star pod kierunkiem Jerzego Waszkiewicza w kooperacji z firmą Programac i Epublica. Proces ten polega na konwersji tekstu z Quarka do XML-a, a z XML-a do postaci przyjaznej dla Cuadry.

Archiwizacja odbywa się na bieżąco. Artykuły są dostępne w Internecie tego samego dnia, co wersja drukowana czasopisma. Pojedyncze teksty archiwizowane w bazie są opatrywane dodatkową informacją przez prawników (frazy kluczowe, podstawy prawne itp.).

W systemie Star2Word udostępnionych jest obecnie 58000 niesamoistnych tekstów. Są to artykuły z 33 czasopism wydawanych przez INFOR. Bliźniaczy system wykorzystywany jest przy wyszukiwaniu aktów prawnych z dzienników urzędowych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, Orzecznictwo Sądów Polskich itd.).

Program ma w zasadzie nieograniczone możliwości dostępu on-line. Zastosowane tu mechanizmy zapewniają minimalne obciążenia serwera i krótki czas zajmowania sesji, dzięki czemu w programie może pracować nawet kilkuset użytkowników jednocześnie.

Program Star2Word jest podstawą wyszukiwania informacji dla indywidualnych klientów wydawnictwa poszukujących odpowiedzi na jednostkowe zapytania. Daje możliwość stworzenia zindywidualizowanego pakietu artykułów na zadany przez klienta temat. Wyszukane teksty za pomocą odpowiednich przycisków przenosi się do Worda. Automatycznie tworzony jest plik z wyszczególnionym spisem treści i metrykami poszczególnych tekstów.

Rozmiar: 66120 bajtów
7. Wyszukiwarka Star2Word - etap przeglądania wybranych tekstów artykułów.

Przycisk "Word" uruchamia mechanizm przepisywania tekstów do pliku w programie Word. Zanim się jednak tego dokona, można w rozmowie z klientem upewnić się, czy informacje zawarte w artykułach są dla niego użyteczne. Małe okno "na wierzchu" okna wyszukiwania daje możliwość podglądania tekstu zanim zostanie zapisany w pliku.

Gotowy zestaw artykułów najczęściej wysyłany jest do klienta za pośrednictwem elektronicznej poczty. Zdarza się jednak, że teksty są faksowane lub wysyłane jako wydruk komputerowy pocztą zwykłą. Są to przypadki coraz rzadsze.

Rozmiar: 31615 bajtów
8. Końcowy efekt - informacja biznesowa w postaci pliku tekstowego wg kwerendy klienta.

Omawiany przeze mnie program ma, jak twierdzi jego autor Adam Czeczuk,nieograniczone możliwości rozwoju. Można bardziej rozbudować system wyszukiwania, utworzyć nowe listy słowników, wzbogacić aplikację o graficzne drzewa czy półki publikatorów oraz wiele innych przydatnych funkcji. Ja jednak wątpię, czy system stałby się dzięki temu bardziej przejrzysty. Obecnie brakuje mu jedynie możliwości wyszukiwania w wynikach. O efektywności wyszukiwania i tak w największym stopniu decyduje klasyfikator, a system im prostszy, tym lepszy.

Opisane przeze mnie jedynie pobieżnie dwie aplikacje do wyszukiwania informacji biznesowych stosowane w Inforze to tylko część systemu informacyjnego firmy. Cały rozbudowany program wydawniczy to w końcu również informacja biznesowa skierowana do odpowiednich grup zawodowych. Pominęłam też system Telefonicznych Porad Prawnych oraz biznesowych programów radiowych i telewizyjnych INFOR-u, ponieważ w tych przedsięwzięciach osobiście nie uczestniczę. Również działalności szkoleniowej i doradczej firmy przyglądam się nieco z boku, a to także formy aktywności w obrębie tematu "informacja biznesowa".

Skupiłam się na opisie narzędzi wyszukiwawczych i własnych doświadczeń w obsłudze indywidualnego użytkownika informacji biznesowej, ponieważ uważam, że problem posiadania odpowiednich programów wyszukiwawczych jest w gruncie rzeczy zasadniczym. Truizmem jest mówić, że informacja, aby została znaleziona, musi być odpowiednio przetworzona i przekazana. W tym wszystkim rzeczywiście jednak chodzi o takie spotkanie informacji i informatyki, w którym następuje przybliżenie informacji niezbędnej i użytecznej i oddalenie lub całkowite usunięcie informacji błędnej, destrukcyjnej czy wprowadzającej w błąd. To właśnie służba informatyki dla informacji - zadbać o jakość baz danych.

Przypisy:

[1] J. Penc, Leksykon biznesu. Warszawa 1997, s. 161.

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówKształtowanie się narzędzi do wyszukiwania informacji w bazach danych INFOR-u/Anna Stępnowska-Kowalczyk // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2002 (40) grudzień. : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja biznesowa. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/40/stepnowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów