EBIB 
Nr 11/2002 (40), Informacja biznesowa. Felieton
  Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Felieton wstępny

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do lektury grudniowego numeru EBIB-u poświęconego informacji biznesowej. Termin ten jest często używany wymiennie z terminami informacja gospodarcza czy informacja ekonomiczna. Nie zawsze jednak znaczenie tych terminów jest takie samo. Informacja biznesowa to po prostu obsługa informacyjna biznesu. Informacja gospodarcza ma wiele definicji. Jeśli zastosujemy kryterium zakresu przedmiotowego może być informacją o systemach, procesach, czy i zjawiskach zachodzących w gospodarce. Jeśli natomiast zastosujemy kryterium efektu, to jest to informacja powodująca określone skutki ekonomiczne. Jednym z kryteriów może być kryterium użytkownika, kiedy termin ten oznacza informację służącą do podejmowania decyzji gospodarczych. Ta definicja informacji gospodarczej jest najbliższa znaczeniu terminu informacja biznesowa.[1] Nasz wybór podyktowany był faktem, że termin informacja biznesowa używany jest najczęściej zarówno w polskiej, jak i w zagranicznej literaturze.

Numer rozpoczyna sprawozdanie dr Anny Grzecznowskiej poświęcone badaniom użytkowników informacji biznesowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ta grupa użytkowników najczęściej powinna korzystać z usług informacyjnych bibliotek.

W numerze mamy też artykuły o charakterze praktycznym. Janusz Glapa opisuje doświadczenia jednego z najlepszych oddziałów informacji gospodarczej w Polsce, działającego w Książnicy Pomorskiej, a Anna Stępnowska przedstawia rolę, jaką ma do spełnienia bibliotekarz w procesie kształtowania narzędzi do wyszukiwania informacji w wydawnictwie INFOR.

Dla wszystkich niezmiernie interesujący będzie na pewno artykuł Magdy Koper, w którym autorka przedstawia i porównuje różne bazy danych dostępne na polskich rynku.

Jako redaktor prowadzący numeru starałam się również zgromadzić teksty, pokazujące pod jak wieloma terminami i rodzajami działań ukrywa się informacja biznesowa. Mam nadzieję, że ciekawym dla bibliotekarzy tekstem będzie artykuł Michała Jaworskiego o wywiadzie gospodarczym. Wywiadownie gospodarcze i działy gromadzenia informacji działające w firmach to jedne z miejsc, w których bibliotekarze mogą się łatwo odnaleźć.

Namawiam też, do lektury artykułów z działu "Badania, teorie, wizje". W tym numerze tematykę działu zdominowała informacja. Stanisław Skórka pisze o nowej dziedzinie nauki, jaką jest architektura informacji. Mój tekst natomiast, jest poświęcony brokerom informacji, specjalistom, na których zaczyna się coraz większe zapotrzebowanie w Polsce.

Tegoroczna jesień obfitowała w ciekawe konferencje i kursy, wielu z czytelników uczestniczyło w tych spotkaniach, wielu nie miało okazji. Jednych i drugich zapraszamy do lektury sprawozdań.

Z tekstu Hanny Łaskarzewskiej dowiedzieć się możemy więcej o działalności Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Ta bliska nam organizacja działa już 12 lat.

Bożena Bednarek-Michalska przygotowała streszczenie dokumentu ePolska 2006. Jest to ważne opracowanie, dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Ten dokument trzeba znać!

Na deser zamieściliśmy dokument Business information in the public library: a prospectus for the 21th century przygotowany przez brytyjski Chartered Institute for Library and Information Professionals.

Życzę miłej lektury,

Barbara Szczepańska
redaktor prowadzący numer

Przypisy:

[1] J. Oleński: Standardy informacyjne w gospodarce. Warszawa 1997, s. 138.

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówFelieton wstępny/ // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2002 (40) grudzień. : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja biznesowa. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/40/felieton40.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów