Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Bożena Bednarek-Michalska
Małgorzata Kisilowska

Korekta:
Wioletta Kobylinska
Jadwiga Wielgut-Walczak

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 7217 bajtów

Felieton jakościowy

Artykuły:

Sprawozdania

Komunikaty

Warto wiedzieć...


Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 1/2002 (30) styczeń. www.ebib.pl/2002/30/