Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Anna Komperda

Korekta:
Bozene Grocholska
Jadwiga Wielgut-Walczak

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka

Rozmiar: 77 bajtów
Wykorzystanie bibliometrii w bibliotece

Felieton prowadzącego

Artykuły:

Sprawozdania

Komunikaty

Prawo

Bibliometria w Internecie


Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 11/2001 (29) grudzień. www.ebib.pl/2001/29/