EBIB 
nr 9/2001 (27), Biblioteki pedagogiczne i szkolne.
Felieton
Poprzedni artykuł Następny artykuł     

 
Rozmiar: 45 bajtów

Felieton prowadzącego

Rozmiar: 45 bajtów

Drodzy Czytelnicy,

Październikowy numer Biuletynu poświęciliśmy bibliotekom pedagogicznym i szkolnym z uwagi na naszą dotychczasową "ebibową" politykę wkraczania w sferę problemów, które pojawiają się we wszystkich typach bibliotek w kraju. Dopóki nie mamy w Polsce trwałych portali bibliotecznych, które byłyby prowadzone przez poszczególne grupy bibliotekarzy, taki uniwersalizm jest potrzebny. Mamy nadzieję, że ta sytuacja ulegnie zmianie i powstaną nowe portale bibliotekarskie zajmujące się odmienną problematyką, które zadomowią się w naszej rzeczywistości. Będziemy namawiać do takich inicjatyw i wspierać je merytorycznie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pojawiają się na elektronicznym rynku wydawniczym już pierwsze "jaskółki", o czym donosimy w komunikatach.

W numerze bieżącym znajduje się tekst Marty Sobieszek, która studiowała i pracowała przez wiele lat jako bibliotekarka w USA i dzieli się z nami swoją wiedzą na temat funkcjonowania bibliotek szkolnych za oceanem. Jest to ważne spojrzenia, bo pokazuje inne rozwiązania organizacyjne i rolę, jaką pełnią biblioteki szkolne w amerykańskim systemie edukacji. Mam taki osobisty pogląd i przekonanie, że "podglądanie" cudzych rozwiązań bardzo pomaga we wprowadzaniu innowacji. A zatem podglądajmy!

Hanna Batorowska w swoim artykule przedstawia proces kształcenia bibliotekarzy szkolnych; omawia plany i programy studiów, które wiążą się zdecydowanie z innym widzeniem biblioteki w szkole i realizują zamierzenia zapisane w polskiej reformie oświatowej. Do tej ostatniej sprawy nawiązuje także Anna Krawczuk z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Pisze, że nowym elementem zreformowanej szkoły mają być ścieżki międzyprzedmiotowe, w tym ścieżka "Edukacja czytelnicza i medialna", która powinna być realizowana przez bibliotekarza.

W numerze znajdziecie Państwo także prezentacje bibliotek pedagogicznych i szkolnych, które "odezwały się" na apel EBIB i nadesłały materiał do druku. Mam nadzieję że niektóre nowatorskie rozwiązania, jakie pojawiają się w tych prezentacjach będą dla Państwa natchnieniem do zmian w swoich instytucjach.

Pragnę też zwrócić uwagę czytelników na dwie nowe ustawy, które powinny niedługo wejść do naszej praktyki zawodowej, dlatego cytuję je wraz z komentarzami w części prawniczej naszego Biuletynu.

Bożena Bednarek-Michalska Redaktor prowadzący numeru

Rozmiar: 45 bajtów Na początek Rozmiar: 45 bajtów


EBIB 9/2001 (27), Biblioteki pedagogiczne i szkolne
B. Michalska, Felieton prowadzącego:  www.ebib.pl/2001/27/felieton.html