O bazach w Krakowie

W Krakowie rozpoczęła się konferencja Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia bazy danych BazTech, ktorej organizatorami są Biblioteka Politechniki Krakowskiej oraz Biblioteka Główna Uniwersytu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Bibliotekarze są już po pierwszej sesji, na której przedstawiono 3 poglądy na to, czy bibliografie dziedzinowe mają przyszłość. Referenci omawiali różne konteksty od najbardziej globalnego do naukowego aż po kontekst bibliotekarski. W II sesji twórcy dziedzinowych baz danych opowiadają o ich funkcjonowaniu, rozwoju, nowych metodach i narzędziach w nich zastosowanych.

Rejestracja na IFLAcamp #5

Tuż przed samym Kongresem IFLA we Wrocławiu, 17 i 18 sierpnia 2017 r. Sekcja IFLA New Professionals Special Interest Group organizuje IFLAcamp #5. Tegoroczne hasło wydarzenia to „Librarians on the move!”. Tylko do 30 czerwca można zgłaszać swój udział za pomocą internetowego arkusza dostępnego na stronie: https://iflacamp5.wordpress.com/registration/. Czytaj dalej

Open Access Week – temat na rok 2017

Międzynarodowa organizacja SPARC propagująca od lat otwartość w nauce ogłosiła temat dla Tygodnia Otwartej Nauki w roku 2017 (Open Access Week). Tegoroczny temat jest zaproszeniem do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie konkretne korzyści można zrealizować poprzez udostępnienie otwartych zasobów naukowych. „Otwórz, aby …” (Open in order to…) – jest to prośba, aby nie mówić o otwartości ogólnie a skoncentrować się na otwartości w jednej dyscyplinie, co nam ona daje w określonej instytucji lub w określonym kontekście, a następnie chodzi o to, by podjąć działania mające na celu osiągnięcie konkretnych korzyści.

Czytaj dalej

Trzecia debata biblioteczna – w obronie łączenia bibliotek

Zapraszamy na trzecią debatę publiczną w obronie księgozbioru Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF 20 czerwca o godz. 13.00, Pałac Staszica, s. 268.

To ważne spotkanie. Zgodnie z deklaracją złożoną przez władze IFiS PAN podczas ostatniej debaty, w najbliższy wtorek zostanie przedstawiony m.in. szczegółowy plan reorganizacji Połączonych Bibliotek oraz kryteria selekcji księgozbioru.

Zapraszamy! Organizatorami debaty są: prof. dr hab. Józef Niżnik – IFIS PAN, dr Gabriela Kurylewicz – FUNDACJA FORMA.

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.

Z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego doszło do porozumienia z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz władzami Miasta Stołecznego Warszawy w celu utworzenia Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

Dodatkowo inicjatywę tę wspiera Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Porozumienie w sprawie utworzenia nowego Muzeum jest odpowiedzią na katastrofalną sytuację, w jakiej znalazło się Muzeum Techniki i Przemysłu prowadzone przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną (FSN-T NOT).

Więcej na stronie MNiSW.

Re-use w muzeach, bibliotekach i archiwach – webinar w lipcu

W ubiegłym roku prawna rzeczywistość funkcjonowania instytucji kultury uległa dużej zmianie za sprawą wejścia w życie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Teraz każdy może ponownie wykorzystywać zasoby dziedzictwa kultury. Ale czy na pewno każdy? Czy w każdej sytuacji? Czy wszystkie zasoby? Na te pytania odpowiemy w trakcie webinarium – przyjrzymy się jakie zmiany w funkcjonowaniu muzeów, bibliotek i archiwów wprowadziła nowa ustawa. Zapraszamy! Kiedy: 4.07 | wtorek | godz. 19:00. Rejestracja na webinar.