Aplikacje mobilne w kulturze – warsztaty NInA

26 października Narodowy Instytut Audiowizualny organizuje konferencję z warsztatami „Seminarium Audiowizualne – Aplikacje mobilne w kulturze” poświęcone użyciu nowoczesnych technologii, w tym aplikacji mobilnych w działalności bibliotek, domów kultury i innych instytucji sektora GLAM. Link do wydarzenia na stronie NInA: http://www.nina.gov.pl/wydarzenia/aplikacje-mobilne-w-kulturze-seminarium-audiowizualne/. Rejestracja: https://forms.nina.gov.pl/seminarium-audiowizualne/. Czytaj dalej

Europejski Tydzień Kodowania – FRSI zaprasza

Szanowni Państwo,  trwa  <https://codeweek.org.pl/> Europejski Tydzień Kodowania (15-23 października) – w tym czasie Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zachęca biblioteki i szkoły do włączania się w tę akcję. Namawiają do tego przede wszystkim Lokalne Kluby Kodowania, które powstały już w 80 małych miejscowościach, w bibliotekach publicznych lub szkołach. Kluby na co dzień prowadzą zajęcia z programowania, między innymi wykorzystując do tego roboty Finch, które im wypożyczamy. Czytaj dalej

Modyfikacja prawa autorskiego – stanowisko EBIB

Stowarzyszenie EBIB na bieżąco przygląda się wprowadzanym zmianom w prawie autorskim zarówno w Polsce, jak i w UE, odpowiednio reagując. Wobec ogłoszonych konsultacji społecznych i tym razem, redakcyjna koleżanka Barbara Szczepańska  przygotowała wspólnie z KDBASP i PFBN stanowisko organizacji bibliotekarskich. Zachęcamy do zapoznania się z treścią!

Konferencja dla humanistów cyfrowych

Jeszcze do 23 października można się zapisać na ciekawą konferencję przygotowaną przez polską grupę projektu europejskiego DARIAH-PL zatytułowaną Inspiracje–Innowacje–Człowiek. Program już jest dostępny zachęcamy do obejrzenia.  Konferencja jest bezpłatna. Dla bibliotekarzy jest to dobra okazja do spotkania się z naukowcami, którzy cyfryzują humanistykę i nawiązania nowej współpracy.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło właśnie podręcznik w zakresie „Ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego”. Jest to komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (ISP) a został opracowany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertami. Podręcznik zawiera rozdziały dotyczące bibliotek, archiwów i muzeów. Niezależnie od tego, czy 400-stronicowa publikacja realizuje zakładane cele,  z podręcznikiem muszą się zapoznać wszyscy bibliotekarze z bibliotek publicznych oraz bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Czytaj dalej

Ankieta OZE – Kongres UNESCO

W związku z organizowanym w przyszłym roku w Ljubljanie (18-20 September 2017 in Ljubljana, Slovenia) drugim kongresem UNESCO na temat OZE (w trakcie pierwszego została przyjęta Deklaracja Paryska, stanowiąca istotny dokument dotyczący otwartej edukacji) padła propozycja ze strony organizatorów, by przygotować ankietę na temat tego, jak rozwijają się zasoby OER w poszczególnych krajach.
Zachęcam Państwa do jej wypełnienia: http://fluidsurveys.com/s/rcoer-stakeholdersurvey/.
Strona kongresu w przygotowaniu: http://www.oercongress.org.