Zmiany w europejskim prawie autorskim

13 lutego 2019 zakończył się trialog – przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie wersji dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, nad którą za parę tygodni głosować będzie Parlament Europejski. Nie wszystkie zmiany są korzystne dla instytucji publicznych czy organizacji non-profit.

Przeczytaj komentarz Natalii Mileszyk na stronie Centrum Cyfrowego.

Obcokrajowcy w bibliotece – nowy numer „Biuletynu EBIB”

Ukazał się numer „Biuletynu EBIB” o zagranicznych użytkownikach w bibliotekach, o internacjonalizacji uczelni polskich, zmianach demograficznych oraz działaniach wspólnych z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Część artykułów stanowi pokłosie zorganizowanego przez Bibliotekę Politechniki Lubelskiej seminarium PolBiT pod hasłem „Użytkownik zagraniczny w bibliotece”. Zapraszamy do lektury!

Tydzień Otwartej Edukacji


Od 4 do 8 marca na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, wydarzenie zainicjowane w 2013 roku przez Open Education Consorcium. Celem inicjatywy jest promocja otwartych zasobów, narzędzi i praktyk edukacyjnych oraz popularyzacja wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji. W Polsce wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji koordynowane są przez Koalicję Otwartej Edukacji. Już dziś polecamy „Rentgen otwartych zasobów – kurs online” oraz webinary „Zostań chirurgiem otwartych zasobów!”.

Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Cyfrowe zasoby kultury w Polsce”

W latach 2016-2018 Centrum Cyfrowe prowadziło badanie, w efekcie którego wypracowano typologię użytkowników cyfrowych zasobów kultury oraz praktyczne rekomendacje dotyczące efektywnych sposobów angażowania publiczności online. W ramach badania dokonano:
1. Analizy i diagnozy modelu i sposobu działania instytucji prowadzących programy wspierające digitalizację.
2. Ewaluacji wdrożonych projektów digitalizacyjnych z punktu widzenia ich efektywności w polepszaniu dostępu do zasobów dziedzictwa.
3. Zidentyfikowania (grup) końcowych użytkowników tych zasobów oraz zmapowania barier utrudniających dostęp i wykorzystywanie zasobów wśród nieużytkowników.

Publikacja jest dostępna na stronie NGOteki

Internet jest dla ludzi

  • Centrum Cyfrowe w 2018 roku zwracając uwagę na fakt, że to jak regulowany jest internet (np. poprzez prawo autorskie) wpływa na życie każdego z nas, opracowało kampanię komunikacyjną www.internetjestdlaludzi.pl, w której pokazywano, jak na doświadczenie korzystania z internetu wpłynie europejska reforma prawa autorskiego. Z tym przesłaniem byli np. na festiwalu organizowanym przez Mozillę – Mozfest i światowym zjeździe Creative Commons. Kampania będzie miała wkrótce swoją odsłonę europejską, którą przygotowuje się we współpracy ze stowarzyszeniem Communia.

Wrocław zaprasza na Forum dobrych praktyk

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprasza do udziału w Forum dobrych praktyk: zasoby elektroniczne – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informacja o zbiorach, które odbędzie się 23.09.2019 r. , w godz. 9.00-15.00. Tematyka forum zapowiada ciekawe (i bezpłatne) spotkanie… Szczegóły w załączniku.