Kolejny krok w kierunku otwartości…

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD – to nowy serwis uruchomiony w ramach Platformy Otwartej Nauki ICM UW. Jest przeznaczony dla wszystkich polskich naukowców z każdej dziedziny nauki. Służy do otwartego udostępniania wszystkich typów danych naukowych, czyli takich, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej.

Informacje z portalu KOED

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 uchwalony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Z badań przeprowadzonych w 2014 r. przez Bibliotekę Narodową wynika, że jedynie 11 proc. dorosłych czytało książki (7 i więcej rocznie), a na dodatek odsetek czytelników maleje wraz z wiekiem. W 2014 r. aż 58,3 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki. Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Czytaj treść Uchwały

 

Czytelnictwo inaczej

Zapraszamy do lektury nowego numeru „Biuletynu EBIB”. Tematem przewodnim jest czytelnictwo i jego różnorodne odsłony. Artykuły opublikowane w numerze pokazują, że o czytelnictwie można mówić i pisać nie tylko w sposób życzeniowy – mamy więcej czytać, ale także zauważając jego przemiany i pozytywne aspekty tego, co mamy.
Życzymy zaczytania!

Projekty rozporządzeń MKiDN – do nowej ustawy o prawie autorskim

Na stronach MKiDN dostępne już są projekty rozporządzeń do nowej ustawy o prawie autorskim.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym<http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277410>

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań<http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277408

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia<http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277406>

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym<http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277404>

Konwersatoria bibliotekoznawcze

Konwersatoria bibliotekoznawcze w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze – plan spotkań na rok akademicki 2015/2016

18 listopada 2015 r. dr Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego

16 grudnia 2015 r. dr Janusz Rećko (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze) Powierzchowna moda czy stereotypowe uprzedzenia? Perspektywa badawcza wybranych problemów recepcji średniowiecza Czytaj dalej

II Seminarium Biblioteka Nowa

27 października 2015 r. Instytut Książki zaprasza pracowników bibliotek publicznych zainteresowanych zmianami, jakie niewątpliwie czekają polskie biblioteki na drugie seminarium z cyklu BIBLIOTEKA NOWA „Nowe koncepcje – nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich”.
Czytaj dalej na stronie Instytutu Książki

POLONA szkoli nauczycieli

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli-polonistów  pracujących na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Jego celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności korzystania z zasobów i funkcjonalności Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA, największej polskiej biblioteki, udostępniającej użytkownikom zbiory Biblioteki Narodowej w formie cyfrowej – obecnie jest to ponad milion obiektów: książek, czasopism, map, grafik i fotografii.
Czytaj dalej na stronie Biblioteki Narodowej

Open Access w uczelni – dobry przykład do naśladowania

Pięć lat temu, 1 października 2010 r., rozpoczął działalność Ośrodek do Spraw Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. Umieszczenie ośrodka w strukturze Biblioteki Politechniki Lubelskiej stworzyło warunki do przeprowadzenia pierwszej w Polsce pełnej integracji działalności wydawniczej szkoły wyższej z jej biblioteką cyfrową.
Od początku istnienia ośrodek zrealizował wydanie drukiem ponad 400 tytułów publikacji (monografie, podręczniki, czasopisma, materiały konferencyjne, doktoraty oraz wydawnictwa okolicznościowe). Pełne wersje elektroniczne publikacji znajdują się w nieograniczonym dostępie w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej.
Nadesłał: J. Gajda