Trzecie wydanie „Bibliotekarza Opolskiego” 3/2014

W trzecim wydaniu „Bibliotekarza Opolskiego” prezentujemy referaty z II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego „Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu, które odbyło się 12 czerwca 2014 w Bibliotece Głównej Politechniki Opolskiej”.
Ponadto piszemy o:

 • Imprezach zorganizowanych przez opolskie biblioteki podczas Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza,
 • Ciekawych projektach i cyklicznych przedsięwzięciach bibliotek w regionie,
 • I Festiwalu Arteterapii „Homo Creator” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu,
 • 14 Wiośnie Austriackiej w Opolu,
 • Klubach książki dla przedszkolaków i DKK dla dorosłych

Publiczne konsultacje Science 2.0 a biblioteki

3 lipca, zgodnie z zapowiedziami KE ws. planów na rok 2014, ruszyły konsultacje społeczne nad koncepcją Science 2.0 czyli nowymi trendami w prowadzeniu badań. Zachęcamy polskich naukowców do udziału w konsultacjach. Jedną z grup docelowych, do których skierowano prośbę o uwagi są biblioteki akademickie, warto wziąć w nich udział.

Grupy docelowe:

 • Universities and university associations
 • Research Performing Organisations
 • Research Funding Organisations
 • Scientific Libraries
 • Academies
 • Learned society
 • Scholarly Publishers and intermediaries
 • Businesses in the field of ‘Science 2.0’

POL-on – co tam jest?

POL-on zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego czy Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów ma coraz więcej danych.

Warto zajrzeć, co tam się znajduje.

Jego istotnym zadaniem jest  stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje mają wesprzeć procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ma ułatwić podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Mamy bazę BETA Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej – jest to narzędzie, które ma ułatwić dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych – informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo). Na bazie zasobów informacyjnych będzie można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe. Z perspektywy użytkownika Centralne Repozytorium to wygodne narzędzie, które pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji.

E-podręczniki

Tuż przed końcem roku szkolnego zaprezentowane zostały kolejne fragmenty e-podręczników. W Łodzi na tamtejszej  Politechnice przedstawiono e-podręczniki do matematyki i premierowo – fragmenty e-podręczników do informatyki. We Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęły się publiczne testy podręczników do przedmiotów humanistycznych, zaś na Uniwersytecie Przyrodniczym zaprezentowano fragmenty podręczników do przedmiotów przyrodniczych. Warto zajrzeć, polecamy!

Crowdfunding i biblioteki

Elektroniczna wersja czasopisma Alterpop już niebawem trafi do użytkowników polskich bibliotek. Na portalu crowdfundingowym Wspieram.to rozpoczęła się akcja zbierania funduszy na ten cel. Kwota do zebrania jest niewielka, więc Fundacja Alterpop, która jest wydawcą pisma, liczy na sukces.

„Musimy zebrać pieniądze na zakup niezbędnego oprogramowania i promocję akcji wśród użytkowników bibliotek” – mówi Tadeusz Bisewski, prezes Fundacji Alterpop. „Po zakończeniu zbiórki stworzymy specjalny adres dla bibliotek, który zapewni łatwy dostęp do nasze pisma. Bibliotekarze będą mogli np. ustawić ten adres jako jedną ze stron startowych na udostępnianych czytelnikom komputerach.” Czasopismo Alterpop Alterpop jest pismem popkulturalnym, ukazującym się od ponad dwóch lat w formie elektronicznej. Jest dostępny poprzez większość polskich portali sprzedających e-booki i e-prasę (m.in. Virtualo, Publio, CDP, e-Kiosk).

Alterpop jest pismem „bez barier”, co oznacza że jest atrakcyjne zarówno dla znawców kultury, jak i nowicjuszy. Tematycznie obejmuje ambitne elementy kultury popularnej, więc nie odstrasza patetycznością kultury wyższej. Każdy numer zawiera zestawienia premier muzycznych, filmowych, książkowych oraz gier, dzięki czemu jest aktualnym przewodnikiem po kulturze.

Zbiórka odbywa się pod adresem: https://wspieram.to/alterpop Biorąc w niej udział, nie tylko wspomaga się cel projektu, lecz także można otrzymać nagrody: prywatną prenumeratę, imienne podziękowania na łamach pisma, czy książkę pt. _Świat słowa_ – fabularyzowany podręcznik o języku i literaturze. Do brania udziału w składce zachęcane są także firmy, którym w podziękowaniu oferowana jest atrakcyjna powierzchnia reklamowa w kolejnych numerach. Informacji udziela: Tadeusz Bisewski tel. 507-666-407 e-mail: biuro@alterpop.org.pl