Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE

ICM UW organizuje Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu w ramach projektu OpenAIRE 2020. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

Instytucji zależy, aby jak najwięcej różnych jednostek naukowych z całego kraju było reprezentowanych na warsztatach, dzięki czemu stanowisko środowiska akademickiego znajdzie odzwierciedlenie w toczącej się dyskusji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużego zainteresowania organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyjęcia tylko dwóch pierwszych zgłoszeń z danej instytucji naukowej.

Czytaj dalej

„Biuletyn EBIB” – numer specjalny COVID-19

Czas epidemii, izolacji, zamkniętych instytucji – w tym bibliotek – to czas wyjątkowy. Wyzwaniem stała się praca zdalna, pojawiły się nowe narzędzia, nowe rozwiązania. Na początku towarzyszyło nam niemałe zamieszanie. Jednak zdalni (i zdolni) bibliotekarze szybko odnaleźli się w nowej sytuacji. Biblioteki zmieniły sposób funkcjonowania, ale nadal sprawnie działają, jednocześnie wyciągając wnioski. Chcemy udokumentować ten czas i zastanowić się nad przyszłością bibliotek w kontekście obecnej pandemii. Zaplanowaliśmy numer specjalny „Biuletynu EBIB” na wrzesień br.  COVID-19 – biblioteka zamknięta, bibliotekarz otwarty. Zachęcamy przedstawicieli wszystkich typów bibliotek do nadsyłania tekstów do 20 lipca br.  

Poszukiwane książki z biblioteki Ludwiga Tiecka

Uniwersytet Wiedeński realizuje projekt naukowy „Biblioteka Ludwiga Tiecka. Anatomia romantyczno-komparatystycznego księgozbioru“, w ramach którego rekonstruuje wirtualnie bibliotekę niemieckiego pisarza epoki romantyzmu, Ludwiga Tiecka. Celem projektu jest m.in. jak najwierniejsze odtworzenie zbiorów Tiecka oraz wykazanie w bazie danych w systemie open access tytułów książek z należącej do niego biblioteki. Odnotowywane są również cechy książek pod względem materialnym (dedykacje, pieczęcie, marginalia, dalsze ślady po czytelnikach i właścicielach), o ile znana jest nam dziś ich lokalizacja i dostępność. Realizatorzy projektu byliby wdzięczni za wszelkie wskazówki dotyczące poszukiwanych zbiorów w polskich bibliotekach.

Czytaj dalej