Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB

Zachęcamy do wykorzystywania Otwartej Platformy Edukacyjnej EBIB, na której znajdują następujące kursy:

  1. Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania
  2. Poradnik prawa autorskiego. Barbara Szczepańska
  3. Redakcja publikacji elektronicznych
  4. Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu

Wszystkie je można wykorzystać do kształcenia uczniów, studentów i pracowników naukowych w macierzystych instytucjach, gdyż są udostępnione na wolnych licencjach. Wystarczy zalogować się jako gość i przeglądać treści.

Ankieta – dane badawcze w Polsce

Szanowni Państwo, Zespół Platformy Otwartej Nauki (http://pon.edu.pl) działający w ramach Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym udostępniania i wykorzystania danych badawczych przez polskich naukowców. Czytaj dalej

Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług. Konferencja BGPŚl

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług, która odbędzie się 15-16 października 2015 r. w Gliwicach.

Organizatorzy planują wymianę informacji i dyskusję nt. konieczności i możliwości wykorzystania w polskich bibliotekach systemów bibliotecznych następnej generacji, udostępnianych w modelu SaaS, nazywanych także platformami usług bibliotecznych (Library Services Platforms).

Dzieła osierocone – baza danych

Niedługo wejdzie w życie nowe zmienione prawo autorskie, w którym zawarto cały nowy Oddział 5 o dziełach osieroconych – warto się z nim zapoznać. Jednym z obowiązków instytucji uprawnionej będzie umieszczanie opisów dzieł osieroconych w europejskiej bazie danych (Orphan Works DB), która jest w internecie. Już dziś warto przejrzeć informator o tym, co i jak będziemy tam zamieszczać, zanim powstaną rozporządzenia do ustawy i procedury działania.

Wizualizacja dla nauki – konferencja

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium” (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. „Wizualizacja dla nauki”. Konferencja odbędzie się 18 września 2015 w godzinach 9.00-18.00 w Warszawie, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66. Zgłoszenie prosimy wysłać do 1 września br. za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1rvldrr2NQ1I3b4fBt7vDdIeB0mb5QrHoPgy8ccQvDuE/viewform. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Czytaj dalej

Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej – konferencja

UMK zaprasza na konferencję „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”, która odbędzie się 19-21 listopada 2015 roku w Toruniu. W zakresie tematycznym organizatorzy wymieniają m.in.: problemy edytorstwa naukowego w przestrzeni elektronicznej; elektroniczna edycja krytyczna – definicje, możliwości i perspektywy; rola nowoczesnych technologii w rozwoju edytorstwa naukowego; edytorstwo tradycyjne a cyfryzacja dzieł literackich; naukowe i literackie projekty cyfrowe (tradycja polska i zagraniczna); formy udostępniania i rozpowszechniania edycji cyfrowy; open access i wolne licencje w wydawnictwie; praca z tekstem i praca redakcji w trybie on-line; self-publishing.

Nadesłała: M. Śliwińska