2021 – rokiem Stanisława Lema

W dniu 14 września br. w Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach, siedzibie Fundacji Nicolaus Copernicus, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. W posiedzeniu wzięli udział posłowie i senatorowie będący członkami zespołu oraz zaproszeni goście.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie działań w kierunku ustanowienia 2021 roku „Rokiem Stanisława Lema” w 100-lecie urodzin wielkiego pisarza.

Powstał już portal roklema.pl.

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki stale się rozwija w Poznaniu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe pomaga naukowcom humanistom wykorzystywać najnowsze technologie IT w pracach badawczych. Rozwija bardzo wiele interesujących usług i narzędzi, które tworzą zasoby cyfrowe Polskie, ale także pozwalają akty

wnie i eksperymentalnie działać na tych zasobach. Na stronie HUM zebrane są podstawowe informacje w zakresie możliwości wsparcia, jakie PCSS oferuje naukowcom i zespołom badawczym w zakresie wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w celach badawczych. Pokazano także wiele przykładów zrealizowanych projektów humanistycznych, które pokazują różnorodność działań.

Ninateka upowszechnia już blisko 9000 obiektów

Ninateka ma coraz bogatszy zasób, upowszechnia w sieci filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe czy telewizyjne.

Wybór jest tak ogromny, że można miesiącami z niej nie wychodzić. Zachęcamy bibliotekarzy, by wykorzystywali te zbiory w swojej pracy.

Czytaj dalej

Otwieramy się!

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ​ Rozdz. 3 &10 pkt 22. Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Konkurs BN na ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza

Czesław Miłosz (1999).
Źródło: Wikipedia

Biblioteka Narodowa ogłosiła konkurs na oficjalny ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza, który zakupiła w 2012 od spadkobierców pisarza. Ponad 8000 książek, czasopism i innych obiektów należących niegdyś do Noblisty zostanie oznaczonych zwycięskim ekslibrisem.

Czytaj dalej

Książka popularnonaukowa dla dzieci – wczoraj, dziś jutro

Dział Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie online z książką popularnonaukową dla dzieci 25 listopada 2020 godz. 10.30-13.30.

Spotkanie kierowane jest do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, rodziców, blogerów, wydawców, a także wszystkich osób zainteresowanych istnieniem książki popularnonaukowej w wychowaniu dzieci.

Czytaj dalej

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Centrum Cyfrowe opublikowało już drugi raport nt. pracy zdalnej w szkołach, który pokazuje co zmieniło się w polskiej szkole w porównaniu z sytuacją przed wakacjami, jakie wsparcie otrzymali nauczyciele, jakie kompetencje zdobyli, jak poradził sobie w ich opinii system edukacji i odpowiednie urzędy… Zachęcamy do lektury.

VII Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Tegoroczne cykliczne seminarium prezentujące rozwój oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR odbędzie się 7-10 grudnia 2020 r. i poświęcone będzie różnym aspektom związanym z wdrożeniem w uczelni systemu typu CRIS (CurrentResearch Information System), z naciskiem na zagadnienia związane z procesem ewaluacji jednostek naukowych. Zaprezentowane będą  prace  OPI  nad  systemami  służącymi  do  ewaluacji za  lata 2017-2021. Przedstawione także zostaną narzędzia  oprogramowania  OMEGA-PSIR  wspomagające na uczelni procesy związane z ewaluacją, takie jak obliczanie dorobku indywidualnego i zbiorowego, identyfikowanie zagrożeń związanych z zaniżeniem oceny, czy integrację z systemami centralnymi.

Czytaj dalej