Ankieta do wypełnienia – PBN

Polecany

Szanowni Państwo, w imieniu *Zespołu ds. Komunikacji z Operatorem Polskiej Bibliografii Naukowej*, powołanego przez *Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich szkół Polskich*, zapraszam bibliotekarzy, pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz inne osoby odpowiedzialne w swoich jednostkach naukowych za gromadzenie i przekazywanie danych o publikacjach do Systemu Informacji o Nauce, do wypełnienia ankiety internetowej na temat Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej (MS PBN). Czytaj dalej

Hakaton Kulturalny

W imieniu Fundacji Culture Shock chcialibyśmy zainteresować naszych czytelników wydarzeniem Hakaton Kulturalny, które odbędzie się 8 i 9 października 2016 r. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Hakaton, inaczej sprint programistyczny, to spotkanie w jak najbardziej realnej przestrzeni, podczas którego osoby zgromadzone na miejscu pracując intensywnie nad swoimi projektami mogą wymieniać się doświadczeniami i uwagami z innymi.

Czytaj dalej

Prawo autorskie – konsultacje społeczne

Dnia 14 września br., Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące modernizacji prawa autorskiego. Mają one pozwolić na zwiększenie różnorodności kulturowej w Europie i treści legalnie dostępnych w internecie, przy jednoczesnym wprowadzeniu bardziej klarownych przepisów dla wszystkich podmiotów działających online. Propozycje te obejmują również narzędzia wspierające innowacje w placówkach edukacyjnych, ośrodkach badawczych i instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Czytaj dalej

Impresariat w bibliotece – nowy numer „Biuletynu EBIB”

Czytelnikom polecamy nowy numer „Biuletynu EBIB”, a w nim artykuły dotyczące impresariatu w bibliotece. Temat jest odpowiedzią na Państwa oczekiwania – zarówno autorów, którzy zechcieli podzielić się własnymi doświadczeniami, jak i czytelników, którzy prosili o konkretne wskazówki czy przykłady dobrych praktyk inspirujących do działania. Dążąc do kompletności, dołożyliśmy starań, aby niniejszy numer zawierał głos różnych typów bibliotek. Mamy więc wśród autorów reprezentantów pracowników bibliotek publicznych, pedagogicznych i akademickich. Dziękujemy autorom za dobrą współpracę.
Zachęcamy do lektury całego numeru – jest o czym czytać!
I. Sójkowska i A. Marciniak

Zielonogórskie środowisko bibliotekarskie zaprasza na warsztaty

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze  wraz z partnerami  zaprasza do udziału w warsztatach, które towarzyszyć będą międzynarodowej konferencji naukowej: „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świece informacji i kultury  – i praktyka”, Zielona Góra 8-9 listopada 2016. Warsztaty skierowane są do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i udoskonaleniem praktycznych umiejętności w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnością.Tematyka warsztatów obejmować będzie następujące obszary: Czytaj dalej

Tematy do Biuletynu EBIB na rok 2017

Szanowni Państwo,

jak co roku zapraszamy Was do przesyłania do naszej redakcji (redakcja@ebib.pl) nowych tematów przewodnich dla poszczególnych numerów Biuletynu EBIB – naszego fachowego czasopisma dla bibliotekarzy. Tematy będą dyskutowane w zespole redakcyjnym EBIB i planowane na poszczególne miesiące. Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę.

Centrum Cyfrowe komentuje propozycje zmian w prawie autorskim

Reforma prawa autorskiego, zaprezentowana przez Komisję Europejską, nie odpowiada na potrzeby użytkowników, biznesu, środowiska edukacyjnego i naukowców. Zamiast wzmocnienia gospodarki opartej na wiedzy propozycja koncentruje się na zachowaniu status quo. Więcej na stronie Centrum Cyfrowego.

FAM – I Festiwal Aplikacji i Gier Mobilnych

Fundacji Culture Shock organizuje w Warszawie I Festiwal Aplikacji i Gier Mobilnych. Głównym celem FAM jest popularyzacja polskich aplikacji mobilnych, szczególnie tych związanych z kulturą i historią Warszawy. Pokazując inspirujące przykłady, ciekawe prezentacje i możliwości zastosowania aplikacji w kulturze i edukacji chcą zachęcić mieszkańców Warszawy i turystów do częstszego i bardziej świadomego korzystania z aplikacji mobilnych. Wydarzenie jest bezpłatne.