Webinarium – Tworzenie i remiksowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza nauczycieli osoby tworzące materiały edukacyjne w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych do udziału w bezpłatnym webinarze na temat tworzenia, remiksowania i publikowania Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Webinarium odbędzie się 26.11, a zapisać można się 25.11.

W rezultacie szkolenia uczestnicy będą:

  • rozpoznawali warunki na jakich można wykorzystać i połączyć ze sobą różne materiały edukacyjne
  • umieli poprawnie oznakować swoje oraz wykorzystane utwory za pomocą licencji CC i
  • potrafili zaplanować proces tworzenia i publikacji materiałów edukacyjnych tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał wolnych licencji
  • znali i potrafili wybrać odpowiednie narzędzie i serwis do publikacji swoich otwartych zasobów edukacyjnych.

Zapraszamy!

Wypłaty z tytułu użyczania książek

W piątek  opublikowane zostało rozporządzenie Dz. U. z 2015 r. poz. 1924 –  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia .

Nowe prawo autorskie wchodzi w życie 20 listopada. To musisz wiedzieć!

„Jako że przepisy tej ustawy zawsze wywoływały wątpliwości wśród nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej chciałoby (…) przybliżyć najważniejsze zagadnienia istotne dla podejmowanych przez nauczycieli działań edukacyjnych” – pisze w liście do dyrektorów szkół wiceminister edukacji Joanna Berdzik.

Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT

Centrum NUKAT serdecznie zaprasza na doroczne Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT, które odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66. W programie spotkania m.in.:

  • Koha – „wolny” system biblioteczny oraz narzędzie do melioracji danych bibliograficznych (J. Kaczmarek OP),
  • podsumowanie kolejnego roku działania NUKAT (E. Kobierska-Maciuszko),
  • nowości i propozycje zmian w katalogu NUKAT,
  • czas na dyskusję na temat bieżących problemów i rozmowy o przyszłości katalogu centralnego.

Dostępny jest już szczegółowy program spotkania. Rejestracja na spotkanie odbywa się wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. Termin zgłoszeń upływa w dniu 25 listopada 2015 r.