Numer na koniec wakacji

Biuletyn EBIB ukazał się już po raz 158. Tematem przewodnim numeru są Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach – artykułami zamieszczonymi w numerze mamy nadzieję zainspirować naszych autorów, tych obecnych i przyszłych, do szerszego zajęcia się problemem obecności polskiego bibliotekarstwa za granicą. Także od strony promocji. Mimo, że czas jeszcze wakacyjny, poruszane tematy kierują uwagę czytelnika ku nowym projektom, planom, zadaniom.
Życzymy inspirującej lektury.

Biblioteka a naruszenie prawa autorskiego

W marcu przedstawialiśmy czytelnikom wyrok sądu w Zielonej Górze w sprawie wykorzystywania zdjęć pobranych z internetu na stronach WWW bibliotek http://www.ebib.pl/?p=4495 . W pierwszej instancji biblioteka wygrała, ale powódka złożyła odwołanie. W lipcu zapadł wyrok w sądzie apelacyjnym. Jak donosi Dziennik Internautów  „Sąd uznał, że do naruszenia praw autorskich doszło, ale przyznał też, że żądana przez fotografkę kwota była zawyżona. Dziś publikujemy treść wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia ustnego”. Więcej na stronie: http://di.com.pl/fotografka-vs-biblioteka-dlaczego-wyrok-byl-tanszy-niz-ugoda-tresc-uzasadnienia-wyroku-sa-w-poznaniu-i-aca-68-15-52837.

Konsultuj z MNiSW – sprawy otwartej nauki

Do 6 września trwają konsultacje projektu „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”. Dokument prezentuje politykę dotyczącą otwartego dostępu (open access) oraz zawiera propozycje zaleceń dla MNiSW, instytucji finansujących badania, jednostek naukowych i uczelni w zakresie wdrażania otwartego dostępu.

Czytaj dalej

Znów roszczenie do zdjęcia Miłosza

Do administratora Liternetu i współtwórcy Rozdzielczości Chleba zgłosiła się Judyta Papp, fotografka, która zażądała 12 500 złotych plus należne odsetki za to, że jeden z użytkowników Liternetu zamieścił w swoim poście zdjęcie Czesława Miłosza. Pisaliśmy już o podobnych przypadkach i wyrokach sądowych wcześniej, ponieważ dotyczyły bibliotek, dlatego kontynuujemy ten wątek. Więcej czytaj w Hubie Wydawniczym Rozdzielczość Chleba.

Kampania społeczna „Czytam wszędzie”

Czytam wszędzie jest to kampania promująca czytelnictwo w miejscach, w których
ludzie czekają: w przychodni lekarskiej, urzędzie, na dworcu, w autobusie, samolocie czy pociągu. „Czas oczekiwania nie musi być stracony – może być okazją do oddania się lekturze, zamieniając w ten sposób irytującą konieczność w dodatkową okazję do kontaktu z kulturą” – mówi Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska. Czytaj dalej

Polityka otwartości Muzeum Historii Polski

Zainteresowanie zagadnieniem obecności Muzeum w sieci zaowocowało ważnym krokiem ze strony MHP. Na nowej stronie Muzeum znaleźć można Deklarację Polityki Otwartości, która jest pierwszym tego typu dokumentem wśród polskich instytucji kultury. Deklaracja świadczy o gotowości i chęci Muzeum do dzielenia się ze swoimi odbiorcami zasobami, które wytwarza i przechowuje. Sformułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców zasady otwartego udostępniania cyfrowych zasobów znacząco ułatwią im dostęp do źródeł i ich potencjalne przetwarzanie.

Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB

Zachęcamy do wykorzystywania Otwartej Platformy Edukacyjnej EBIB, na której znajdują następujące kursy:

  1. Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania
  2. Poradnik prawa autorskiego. Barbara Szczepańska
  3. Redakcja publikacji elektronicznych
  4. Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu

Wszystkie je można wykorzystać do kształcenia uczniów, studentów i pracowników naukowych w macierzystych instytucjach, gdyż są udostępnione na wolnych licencjach. Wystarczy zalogować się jako gość i przeglądać treści.