Kolejne zmiany prawa autorskiego

Centrum Cyfrowe bierze aktywny udział w europejskiej reformie prawa autorskiego, która może wydawać się bardzo odległym tematem dla wielu organizacji, jednak jestem przekonana, że dotyczy nas wszystkich. Wprowadza ona bowiem obowiązek monitorowania i filtrowania treści w internecie przez platformy internetowe – czyli tak naprawdę sprywatyzowanej cenzury.

W załączniku przesyłam Wam stanowisko (kolejne), które chcemy przedłożyć Rządowi RP – zależy nam na podpisach różnych organizacji wspierających wolność słowa, debaty i otwarty internet. Na deklaracje chęci  wsparcia stanowiska czekamy do końca tygodnia.

List dotyczący tego samego zagadnienia, ale do instytucji unijnych, został podpisany przez 50 organizacji europejskich zajmujących się wolnością słowa i internetu.

Problem

Proponowany art 13 dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym Rynku Cyfrowym zakłada, że platformy, które udostępniają użytkownikom możliwości przechowywania jak i dzielenia się treściami chronionymi prawem autorskim będą miały obowiązek zapobiegania umieszczaniu treści naruszających prawa strony trzeciej poprzez stosowanie środków takich jak mechanizmy rozpoznawania treści.

Co to oznacza w praktyce?

  • wymuszenie na wszystkich portalach internetowych aktywnego monitorowania treści udostępnianych przez swoich użytkowników, co sprzyja rosnącej kontroli, a nawet cenzurze obiegów treści;

  • przyznanie dużym platformom internetowym jeszcze większej roli w kontrolowaniu przepływów treści w internecie. Platformy te sprawują coraz większą kontrolę nad zasobami internetowymi przy ograniczonym wpływie polskiego państwa i obywateli;

  • naruszenie swobody wypowiedzi, zagwarantowanej w Konstytucji RP, przez wymóg filtrowania treści zamieszczanych przez użytkowników za pomocą specjalnego oprogramowania;

  • dodatkowe obciążenia finansowe i infrastrukturalne, dotkliwe szczególnie dla małych i średnich podmiotów – co może doprowadzić do ograniczenia konkurencyjności i dalszej monopolizacji rynków online;

  • niepewność prawną wynikającą z pozostawienia szczegółowych rozwiązań w gestii samoregulacji podmiotów pośredniczących w obiegach treści. Takie rozwiązanie nie pomoże w harmonizacji prawa i tworzeniu spójnych ram dla Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Sprawa polska

Polski rząd (z tego co wiemy nieoficjalnie), po bardzo trzeźwej ocenie tej propozycji w oficjalnym stanowisku, skłania się ku poparciu jej, prawdopodobnie na skutek lobbingu właścicieli praw. Sytuacja w Radzie UE nie napawa optymizmem, ponieważ za filtrem optują kraje o silnej pozycji w temacie jak Francja, Włochy i Portugalia. Każdy kraj, który przynajmniej ma pytania i dąży do dyskusji tę pozycję osłabia.

Natalia Mileszyk, Centrum Cyfrowe centrumcyfrowe.pl/

public policy expert, @nmileszyk
(+48) 668-440-136 

Konkurs w Pracowni Otwierania Kultury

Pracownia Otwierania Kultury to lab technologiczny działający przy Centrum Cyfrowym, który gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów doświadczeń, programistów i ekspertów, którzy wspólnie projektują innowacje oparte na zdigitalizowanych zasobach kultury. W 2017 r. opracowano cztery koncepcje narzędzi cyfrowych bazujących na zdigitalizowanych zasobach dziedzictwa.

Czytaj dalej

Plan tematów Biuletynu EBIB na rok 2018

Szanowni Czytelnicy,

dziękujemy Wam za współpracę w przygotowaniu harmonogramu wydań Biuletyn EBIB na rok 2018. Numerów będzie mniej, jednak tematy są na tyle szerokie, że z pewnością znajdziecie Państwo obszar dla swoich publikacji. Zachęcamy do zgłaszania artykułów zgodnych z poniższymi zagadnieniami, jak również publikacji dotyczących innych problemów, ważnych dla środowiska bibliotekarskiego, które z przyjemnością zamieścimy w dziale Badania, teorie, opinie.

W imieniu Redakcji Biuletynu EBIB, Lidia Derfert-Wolf, lidia.derfert-wolf@ebib.pl Czytaj dalej

Internet Governance Forum Polska

We wtorek za tydzień (21.11) odbędzie się IGF Polska – inicjatywa, której celem jest promowanie wielostronnej, otwartej dyskusji prowadzonej na zasadzie równości stron nad zagadnieniami zarządzania Internetem – prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami rozwoju, funkcjonowania i korzystania z sieci. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Reuse naszych marzeń

Centrum Cyfrowe wraz z Fundacją ePaństwo zaprasza na spotkanie poświęcone pożądanym zmianom w systemie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – zachęcamy do udziału w dyskusji przedstawicieli instytucji kultury i administracji publicznej. Spotkanie odbędzie się 28 listopada w godzinach 10.00-12.00 w Państwo Miasto (Andersa 29). Inspiracją do spotkania są trwające unijne konsultacje dotyczące dyrektywy o reuse. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia na adres nmileszyk@centrumcyfrowe.pl do 24 listopada.

Transmisja na żywo konferencji „humanistyka cyfrowa”

Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” Logo projektu Konsorcjum Dariah

Szanowni Państwo w czwartek rozpoczyna się w Toruniu konferencja konsorcjum DARIAH-PL. Konferencja transmitowana jest na żywo przez TV UMK zapraszamy do śledzenia obrad na stronie: http://tv.umk.pl/#. 

Tegoroczna polska konferencja  nawiązuje do tematu, który został zaakceptowany przez Radę Dyrektorów DARIAH-EU na rok 2017 i brzmi: Public Culture Heritage. W jego ramach mieszą się problemy i pytania związane z relacjami humanistów z instytucjami dziedzictwa.

Zapraszamy do głosowania w konkursie!

Zapraszamy do oddania głosu w konkursie Pracowni Otwierania Kultury! Od 13 do 26 listopada na stronie otwartakultura.org można obejrzeć cztery prototypy narzędzi cyfrowych, które zostały stworzone w Pracowni przez zespoły Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Polski i Ośrodka KARTA. Projekty to gry mobilne i przeglądarkowe, wizualizacje danych historycznych, aplikacja do muzealnego selfie. Dwie zwycięskie instytucje przejdą do kolejnego etapu Pracowni, w którym otrzymają środki oraz wsparcie we wdrożeniu projektów w 2018 roku.

Głosowanie jest dostępne pod adresem: https://otwartakultura.org/konkurs/

Webinaria TuEuropeana 2017

W ramach projektu TuEuropeana odbędzie się 5 webinariów, a ich tematyka dotyczyć będzie przedstawienia platformy Europeana, wprowadzenia do monitorowania oglądalności serwisów, sposobów badania użyteczności serwisów udostępniania zbiorów. Seminarzyści pochylą się również nad prawnymi aspektami wykorzystywania zdigitalizowanych zasobów kultury umieszczanych w internecie. Czytaj dalej

Spotkania Centrum NUKAT

W dniach 13-14 listopada, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66, odbędą się trzy spotkania organizowane przez Centrum NUKAT. Zaproszeni na nie zostali bibliotekarze systemowi, członkowie Grupy Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego KABA. Spotkania będą stanowić podsumowanie jubileuszowego (15!) roku centralnego katalogu NUKAT oraz służyć ustaleniu planów na kolejny rok. Program zapowiada bardzo interesujące dyskusje, zwłaszcza, że jubileuszowy rok Centrum NUKAT kończy bogatszy o:
– dwa nowe wydania formatów MARC21: dla książki i starego druku,
– nowe tablice transliteracyjne dla języków bardzo rzadkich,
– plan wdrożenia standardu RDA.
Fotorelacja oraz krótkie podsumowanie spotkań znajdą się na fanpage’u NUKAT.
Nadesłała: I. Ruść

Konwersatoria bibliotekoznawcze 2017-2018

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze dr Andrzej Buck zaprasza na cykl spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych.
Plan spotkań na rok akademicki 2017/2018:
15 listopada 2017 r. – prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tygodniki społeczno-polityczne Trzeciej i Czwartej Rzeczpospolitej
13 grudnia 2017 r. – prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński), Bibliotekarz: przesłanki zawodu
Czytaj dalej