3 000 000 rekordów bibliograficznych w katalogu centralnym NUKAT !

W nocy z 29 na 30 stycznia 2015 roku liczba rekordów bibliograficznych w bazie NUKAT przekroczyła magiczną granicę 3 milionów. ‘Szczęśliwym’ rekordem okazał się opis programu teatralnego sztuki Der zerbrochene Krug (1811, tytuł polski: Rozbity dzban, 1953) niemieckiego dramaturga Heinricha von Kleista. Rekord został utworzony i przesłany do Centrum przez Panią Marię Błeszyńską z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czytaj dalej

Biblioteki Publiczne 2020

Do 27 marca 2015 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, organizowanym przez fundację Stichting Lezen & Schrijven (ang. Reading and Writing Foundation), w ramach programu „Biblioteki Publiczne 2020″. Konkurs umożliwia sfinansowanie projektów rzeczniczych na rzecz bibliotek, adresowanych do instytucji i osób sprawujących władzę na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym.

Więcej na stronie Programu Rozwoju Bibliotek

22 nowe polityki otwartości

EIFL (Electronic Information for Libraries) – międzynarodowa organizacja
wspierająca biblioteki i otwarty dostęp do wiedzy – poinformowała na swojej
stronie, że w minionym roku w krajach partnerskich EIFL zostały przyjęte 22 nowe polityki otwartości. Pełna lista ponad 70 polityk otwartości wdrożonych w
krajach, w których działa EIFL, znajduje się w serwisie tej organizacji. Spośród polskich instytucji wymienione są Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Lista zespołu StatEL za 2014 rok

Na stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2014). Materiały będące rezultatem prac Zespołu roboczego KDBASP – Lista zespołu StatEL za 2014 rok – zawierają:
– wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych
– tabelę z danymi w formacie PDF i XLS
– załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest).
Dane zawarte w tabelach można wykorzystywać w sprawozdaniach i ankietach do GUS,  AFBN czy rankingu Rzeczypospolitej-Perspektyw.

Nadesłała Lidia Derfert-Wolf

Ponad 400 czasopism dostępnych w sposób otwarty w Bibliotece Nauki

W Bibliotece Nauki już ponad 400 polskich czasopism naukowych jest dostępnych w sposób otwarty. Naukowcy oraz wszystkie osoby zainteresowane wiedzą naukową mogą korzystać w jednym miejscu z ponad 72 tys. artykułów ze wszystkich obszarów.

Biblioteka Nauki została stworzona przez ICM UW w celu ułatwienia naukowcom dostępu do publikacji z dowolnego miejsca dysponującego połączeniem z internetem.
Wydawcy, którzy współpracują z Biblioteką Nauki, uzyskują lepszą widoczność swoich publikacji i większy zasięg oddziaływania, ponieważ system, na jakim oparto platformę, dostosowany jest do wymagań wyszukiwarek, w tym najpopularniejszej wśród naukowców Google Scholar. Z serwisu może korzystać każdy wydawca polskich czasopism punktowanych, który zgłosi się do Platformy Otwartej Nauki (PON).

Start OpenAIRE2020

50 partnerów przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej będzie współpracować przy realizacji OpenAIRE2020, którego celem jest rozwijanie działań wspierających otwartość w nauce zainicjowanych w poprzednich edycjach projektu. Inicjatywa OpenAIRE2020 jest ukierunkowana na realizację założeń dotyczących otwartości przyjętych w programie Horyzont2020, w tym obowiązku udostępniania publikacji w otwartym dostępie oraz pilotażu dotyczącego danych badawczych, które w części konkursów grantowych również muszą być upubliczniane w sposób otwarty.
Więcej informacji na temat celów OpenAIRE2020 jest dostępnych na stronie OpenAIRE.

Żródło: Newsletter PON

Społeczeństwo informacyjne w Polsce – raport

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014″, omawiający wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw  (…)

Raport można pobrać ze strony GUS