Plan działań dotyczący wprowadzenia otwartego dostępu

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), w którym zrzeszonych jest 40 polskich uczelni,  a także KRASP przyjęło “Plan działań dotyczący wprowadzenia otwartego dostępu“, w którym wytycza kierunki zmian i priorytety w tym zakresie.
Więcej informacji na stronie serwisu Otwarta Nauka.

Nadesłała: L. Stępińska-Ustasiak

Warsztaty „Bibliografia jako narzędzie w warsztacie humanistów cyfrowych”

IBL PAN zaprasza do zgłaszania wystąpień na warsztaty “Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej”. Organizator: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach prac Grupy Roboczej DARIAH-PL  ”Filologia cyfrowa”. Warszawa, IBL PAN, Poniedziałek 29 II 2016. Więcej informacji na stronach IBL.

Lista zespołu StatEL za 2015 rok

Na stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów
elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na
31.12.2015). Materiały stanowią rezultat prac Zespołu Roboczego KDBASP.
Lista zespołu StatEL za 2015 rok – zawiera:
– wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych,
– tabelę z danymi w formacie PDF i XLS,
– załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest).
Dane zawarte w tabelach można wykorzystywać w sprawozdaniach i ankietach
do GUS,  AFBN czy rankingu Rzeczypospolitej-Perspektyw.

Konferencja “Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”

Zakład Narodowy im. Ossolińskich serdecznie zaprasza na konferencję Grupy Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki, pt.: Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy, organizowaną przy współpracy z Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych CERL. Konferencja odbędzie się w ZNiO we Wrocławiu w dniach 29-30 września 2016 r. Podczas obrad zapewniamy tłumaczenie konsekutywne wystąpień anglojęzycznych.

Nabór do International Librarians Network

Do 14 lutego 2016 r. można zgłaszać swój udział w kolejnej rundzie mentorskiego programu International Librarians Network, który rozpocznie się już w marcu 2016 r. ILN jest bezpłatnym projektem skierowanym do bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa oraz pracowników ośrodków naukowych. Umożliwia dzielenie się doświadczeniem z pracownikami książnic z całego świata i poznanie międzynarodowego wymiaru bibliotekarstwa. Od 2013 r. we wszystkich rundach projektu wzięło udział 3559 uczestników z 85 krajów. Czytaj dalej

Kazania świętokrzyskie – pokaz z cyklu PIERWSZE/NAJSTARSZE w BN

W sobotę 30 stycznia zapraszamy do Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) na kolejny pokaz w ramach cyklu PIERWSZE/NAJSTARSZE. Tym razem Biblioteka Narodowa zaprezentuje Kazania świętokrzyskie, a o jednym z najcenniejszych zabytków języka polskiego w zbiorach BN opowie dr Izabela Winiarska-Górska. Będzie to również okazja do zwiedzenia wnętrza Pałacu. Czytaj dalej