Otwarte cytowania – lobbing naukowców

Naukowcy z różnych instytucji świata wystosowali list do wielkich wydawców, by udostępniali przez Crossref bibliografie załącznikowe z artykułów. Twierdzą, że już niektóre np. the American Physical Society, Cambridge University Press, PLOS, SAGE, Springer Nature, and Wiley udostępniają swoje zestawienia w Internecie, ale niektóre np. the American Chemical Society, Elsevier, IEEE, Wolters Kluwer Health jeszcze tego nie zrobiły.

Re-use – webinarium

KOED zaprasza na webinarium REUSE W INSTYTUCJACH KULTURY, które 15 grudnia o godz. 14.00 poprowadzi Natalia Mileszyk z Centrum Cyfrowego. Pretekstem do webinarium jest premiera wydanej przez KOED niedawno publikacji zatytułowanej „Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego”, którą znajdziecie Państwo tutaj: http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/ponowne-wykorzystanie.pdf. 
Rejestracja na webinar na stronie: http://bit.ly/2B8JFnG. 
Nadesłała Katarzyna Górkiewicz z KOED

Szkolenie Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w dniu 8 grudnia oraz 14 grudnia br. w Warszawie dwa jednodniowe szkolenia pt. Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce dla pracowników jednostek naukowych i uczelni.  Godziny szkolenia: 9:30 – 16:15.

  1. 8 grudnia 2017 r. miejsce: Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 w Warszawie, sala „Londyn”.
  2. 14 grudnia 2017 r. miejsce: Centrum Konferencyjne GoldenFloor Milenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a, sala nr 6 – 15 piętro.

Informacja podstawowa i program szkolenia do wglądu

Biblioteki a nowa ustawa o re-use

KOED prezentuje najnowszą publikację Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na przykładzie bibliotek z odniesieniami do działalności muzeów i archiwów opracowaną przez Natalię Mileszyk  we współpracy z Barbarą Szczepańską oraz Krzysztofem Siewiczem. W publikacji autorzy tłumaczą konsekwencje przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego dla instytucji kultury. Publikacja jest rodzajem instrukcji dla bibliotek, muzeów i archiwów, które zaczynają  wdrażać przepisy ustawy.

O naukometrii w Biuletynie EBIB

Kolejny raz podejmujemy w „Biuletynie EBIB” tematykę ewaluacji nauki. Nasz numer ukazuje się tuż po ogłoszeniu wyników kategoryzacji jednostek naukowych. Przyznane kategorie są wynikiem ewaluacji jednostek naukowych za lata 2013–2016. Samą ewaluację poprzedził proces gromadzenia i przekazywania danych do Systemu Informacji o Nauce, w który zaangażowane były biblioteki i centra informacji naukowej. I o tych doświadczeniach można poczytać w Biuletynie, a także o otwartych cytowaniach i konferencji naukometrycznej w Chinach. Zapraszamy.

Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia

Zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bibliotek Uczelni Niepublicznych i Publicznych, organizowanej tym razem przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z wdrażaniem i korzystaniem z nowych technologii, współpracą w obszarze rozwoju nauki i upowszechniania jej osiągnięć, jakością i efektywnością w działalności bibliotek, kompetencjami bibliotekarzy. Konferencja zapowiada się ciekawie! EBIB objął konferencję patronatem medialnym.

Wdrażanie nowej platformy bibliotecznej w Szwecji

EBSCO Information Services (EBSCO) we współpracy z Chalmers University of Technology, służąc jako partner w projekcie FOLIO rozpoczyna testy platformy bibliotecznej w Szwecji (Library Service Platform, LSP). Biblioteka Uniwersytetu z Chalmers będzie sprawdzać czy FOLIO jest w stanie spełnić tradycyjne wymagania w zakresie zarządzania zasobami, a jednocześnie umożliwić rozszerzanie usług o inne w oparciu o nowy ekosystem technologiczny dla bibliotek. Biblioteki akademickie na świecie obserwują z uwagą to, co się dzieje z tym przedsięwzięciem, ponieważ oparte jest ono o oprogramowanie open source rozwijane przez społeczność międzynarodową. Od jego jakości zależeć będą decyzje związane z wyborem platformy zarządzania zbiorami w dużych naukowych bibliotekach. O platformach można poczytać w Biuletynie EBIB nr 170 z roku 2016.