Biblioteki otwarte na młodych – seminarium

3 maja 2016 Fundacja Civis Polonus organizuje w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie seminarium „Biblioteki otwarte na młodych. Jak budować relacje z młodymi czytelnikami?”. Na seminarium odpowiemy na pytanie: Jak zachęcić młodych ludzi do korzystania z oferty biblioteki publicznej oraz przedstawimy inspirujące, najlepsze praktyki polskie i zagraniczne projektów edukacyjnych, kulturalnych i zwiększających pasję czytania a skierowanych precyzyjnie do ludzi młodych.

Nadesłała: Marta Pietrusińska

Mamy piękne biblioteki

Portal Onet we wiadomościach podał: Stacja Kultura – biblioteka główna na dworcu kolejowym w Rumi została uznana za najpiękniejszą na świecie. Placówka wygrała międzynarodowy konkurs Library Interior Design Awards w kategorii „Single Space Design”, dla najlepiej zaprojektowanych wnętrz bibliotecznych. – To wielkie wyróżnienie dla całej Polski. Pokazaliśmy światu swój potencjał i pomysłowość – mówi dla Onetu architekt dr Jan Sikora, który zaprojektował wnętrze biblioteki.

Raport NIK „Digitalizacja Dóbr Kultury w Polsce” – opinia KOED

W kwietniu bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport zatytułowany DIGITALIZACJA DÓBR KULTURY W POLSCE, który dotyczy postępów digitalizacji w naszym kraju. Jako organizacja, której członkami są m.in. instytucje nauki i kultury uważamy, że jest bardzo ważnym dokumentem analizującym wnikliwie wieloletni Program Rządowy „Kultura+”. Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., a realizowany jest przez NinA – Narodowy Instytut Audiowizualny – państwową instytucję kultury, której organizatorem jest MKiDN. NInA została Operatorem Priorytetu „Digitalizacja” WPR  „Kultura+”.

Czytaj całość na stronach KOED.

NIK o czytelnictwie

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że pomimo wydatkowania w latach 2012-2015 (I połowa) na rozwój czytelnictwa środków publicznych w łącznej wysokości 268 mln zł działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zapewniły wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce. Liczba osób, które przeczytały co najmniej jedną książkę wzrosła z 39% w 2012 r. do 42% w 2014 r., a 58% osób nie przeczytało w 2014 r. żadnej książki (61% w 2012 r.)[1], jednak tendencje te były nietrwałe. W 2015 r. co najmniej jedną książkę przeczytało 37% osób (spadek o 5 pkt proc.), a liczba osób nieczytających wzrosła do 63%[2].

Informacja pochodzi ze strony NIK.

O czym poczytamy w kwietniu w Biuletynie EBIB?

W kwietniu zaplanowaliśmy lżejszy numer Biuletynu EBIB o tym, co dzieje się w polskich bibliotekach i jak bibliotekarze starają się uatrakcyjniać wizyty w swoich instytucjach. Mamy zatem opisy szeregu różnorodnych działań, które daleko wychodzą poza wypożyczanie książek, pokazują, że jeśli bibliotekarze są ambitni, to  nikt w bibliotece nudził się nie będzie.

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

W weekend 22–24 kwietnia niewidomi świętują we Wrocławiu Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich! – zaprasza się wszystkich, nie tylko bibliotekarzy. W różnych niezwykłych punktach Wrocławia usłyszy się utwory Williama Szekspira, które będą czytane przez profesjonalnych aktorów, ale nie tylko! Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, lektorami nocnego czytania będą również wybitni brajliści. Czytaj dalej

Słowosieć – konferencja dla humanistów

Dobiega końca praca przy budowie infrastruktury CLARIN-PL, a także Wordnetów Słowosieci 3.0 i enWordNet 1.0. Pracownicy Politechniki Wrocławskiej realizator projektu w Polsce poświęcili na to mnóstwo czasu. Patrząc na dziesiątki osobolat, które w to wszyscy włożyli, jest to praca, która ma coś wspólnego z budową katedry przez dziesiątki lat. Każdy dołożył do tej budowli choć mały kamień, ale bez żadnego z nich nie powstałaby całość. Zbudowano dzieło wyjątkowe, które już znalazło setki zastosowań i znajdzie tysiące dalszych.
Czytaj dalej