38 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteka i nauka – partner czy infrastruktura”

Zapraszamy na konferencję bibliotek medycznych, która odbędzie się online w dniach 13-14 września 2021 r., w Olsztynie. Organizatorzy proponują dyskusję wokół następujących zagadnień:

  • ewaluacja jakości działalności naukowej,
  • otwarty dostęp do wiedzy a instytucjonalna polityka otwartości
  • rola i funkcje biblioteki akademickiej,
  • dydaktyka w szkolnictwie wyższym w kontekście zmian wynikających z Ustawy 2.0.,
  • funkcjonowanie bibliotek w czasie pandemii COVID 19.

Webinarium: Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? – 13.04.2021

Zapraszamy na webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00. Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze funkcje Repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane jest do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium.

Nadesłała: N. Gruenpeter

13. Forum Młodych Bibliotekarzy – „Chodźże do nas”

Forum Młodych Bibliotekarzy, to kolejne spotkanie osób zawodowo związanych z bibliotekami, które po zawieszeniu w ubiegłym roku, w tym odbędzie się w zdalnej formie. Ruszyła już rejestracja prelegentów, a przez ostatnie półtora roku zdarzyło się tak wiele i tak nieoczekiwanych działań, że warto podzielić się doświadczeniem, by wspólnie wypracować piękną przyszłość dla symbiozy bibliotekarz-czytelnik…

Grant UE na naukę

Europeana Research Grants: the 2021 call is out!

It is time to launch the fifth call for proposals within the Europeana Research Grants Programme to support events around the theme Crowdsourcing and Research. This year, part of the programme’s budget (EUR 25,000) is allocated to special prizes for tutorials showcasing innovative ways to use digital cultural heritage in Higher Education. 

Wolne szczepionki!

Szanowni Państwo,

już od roku żyjemy w ciągłym strachu. Dotychczasowe wysiłki na rzecz opanowania światowej pandemii Covid-19 są niewystarczające. Wzywamy Polski rząd do podjęcia zdecydowanych działań na arenie międzynarodowej na rzecz zniesienia patentów i innych monopoli na leki i szczepionki na Covid-19. Zapraszamy do dołączenia do apelu organizacji pozarządowych!Całe stanowisko: https://wolneszczepionki.pl/

Czytaj dalej

Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury – raport

Centrum Cyfrowe podjęło się odpowiedzi na pytanie: Jak polskie instytucje kultury radzą sobie w czasie pandemii? Premiera raportu odbędzie się 12 kwietnia o 15:00. Spotkanie odbędzie się na Zoom. Rejestracja na spotkanie.

Podczas spotkania, które poprowadzi Aleksandra Janus – dyrektorka Fundacji Centrum Cyfrowe dowiemy się:
◾️ z czego wynikają wyzwania związane z działalnością online i pracą zdalną w instytucjach kultury;
◾️ czemu najpopularniejszym narzędziem do pracy zdalnej w instytucjach kultury są wciąż telefony i z jakich narzędzi do prowadzenia projektów lepiej korzystać organizując pracę zespołu;
◾️ jak nie zmarnować ponad rocznej pracy nad ofertą online przygotowaną przez instytucje kultury i nie stracić nowo zdobytej widowni;
◾️ jak poznać oczekiwania widzów i stworzyć ofertę odpowiadającą na ich potrzeby.
A gośćmi będą:
◾️ dr hab. Rafał Wiśniewski – dyrektor Narodowego Centrum Kultury, które jest partnerem badania;
◾️ Olga Wysocka – dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki;
◾️ Aleksandra Szymańska – dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku;
◾️ Maria Wierzbicka i Anna Buchner – realizatorki badania;
◾️ Natalia Cetera – specjalistka Pracowni Otwierania Kultury w Fundacji Centrum Cyfrowym i koordynatorka badania.

IV Pomorska Konferencja Open Science – udostępnianie danych badawczych

Zapraszamy do udziału w IV Pomorskiej Konferencji Open Science – udostępnianie danych badawczych, którą po raz kolejny organizuje Biblioteka Politechniki Gdańskiej. Konferencja odbędzie się w dn. 14-16 kwietnia 2021, w formie zdalnej, a rejestracja jest już otwarta.

Idea otwartości jest nam bardzo bliska, stąd EBIB objął konferencję patronatem medialnym.