Konferencja bibliotek medycznych

W imieniu organizatorów zapraszamy na XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteka i nauka. Partner czy infrastruktura?”, która odbędzie się we wrześniu w Olsztynie. Dyskutować będziemy m.in. na tematy:

  • ewaluacja jakości działalności naukowej,
  • otwarty dostęp do wiedzy a instytucjonalna polityka otwartości,
  • rola i funkcje biblioteki akademickiej (czy tożsame z biblioteką naukową?),
  • zagadnienia związane z dydaktyką w szkolnictwie wyższym w kontekście zmian wynikających z Ustawy 2.0.

EBIB po raz kolejny patronuje medialnie konferencji bibliotek medycznym.

AFBN – warsztat dla zarejestrowanych bibliotek

W dniach 31.03-1.04.br zespół AFBN, przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, organizuje warsztat dla bibliotek akademickich zarejestrowanych w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych, dotyczący głównie analizowaniem danych na przestrzeni lat oraz w porównaniu z uśrednionymi wartościami innych bibliotek. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy tutaj.

Nauczaj z Europeaną – propozycja na Tydzień Otwartej Edukacji w Polsce

Blog „Nauczanie z Europeaną” jest inicjatywą stworzoną w ramach projektu Europeana DSI-4 i ma na celu zachęcenie nauczycieli do dzielenia się doświadczeniami związanymi z włączaniem zasobów Europeany do nauczania w swoich klasach. Okazuje się, że nauczanie z Europeaną może być idealną platformą dla nauczycieli do:

Odkrywania nowych scenariuszy.
Dzielenia się swoim doświadczeniem.
Uzyskania opinii na temat materiałów edukacyjnych.
Budowanie społeczności nauczycielskiej.

Czytaj dalej

Open Education Week 2020

W tym roku Tydzień Otwartej Edukacji przypada na 2-6 marca. Wiele instytucji na świecie, którym zależy na tym, żeby materiały edukacyjne były dostępne za darmo w sieci dla wszystkich zainteresowanych, organizuje wiele interesujących wydarzeń. Można je prześledzić na oficjalnych stronach Tygodnia. EBIB i KOED zachęca także polskie instytucje edukacyjne i kulturalne a także naukowe do organizowania wydarzeń lub akcji promocyjnych, na świecie jest wiele wykluczonych grup obywateli, którzy dzięki otwartości mogą się kształcić i poprawiać swój los, możemy im w tym pomóc. Jak to robić? Można skorzystać z porad na stronie How to participate. W roku 2019 OEW brało udział ponad 6,450 uczestników ze 123 krajów. 

Tydzień Otwartej Edukacji – 2-6 marca 2020

Fundacja Wikimedia Polska będzie koordynowała i organizowała w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji 2020 kilka wydarzeń na koniec marca:

2.03.2020 – Wykład o Wikipedii i jej projektach, otwarte licencje i pierwsze kroki edycyjne. Pytania i Odpowiedzi. Uniwersytet w Białymstoku – dla pracowników naukowych.

Czytaj dalej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności. APLIKUJ O DOTACJĘ DO 40 000 PLN!
Kto może aplikować do konkursu? O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r.  a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

Czytaj dalej

Santander dofinansuje modernizację otoczenia małej biblioteki

Program „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. Jak podkreśla Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander „chcielibyśmy, aby przestrzeń wokół nas zachęcała do odpoczynku, do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, dążymy do tego, by było bardziej zielono.

Czytaj dalej

Trwa nabór programie Kultura EOG: Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Są to granty dla dużych bibliotek ( w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021), które mogą realizować projekty kulturalne z partnerami zagranicznymi a także mają 15 % wkładu własnego. Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r.

Rentgen Otwartych Zasobów

W dniach 2-6 marca, podczas Tygodnia Otwartej Edukacji, AGH zaprasza na kurs Rentgen Otwartych Zasobów dla nauczycieli akademickich i doktorantów oraz innych zainteresowanych tematyką osób ze wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Poprzez kurs wdrożysz się w tematykę otwartych zasobów edukacyjnych oraz nabędziesz podstawowych umiejętności: wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia się oraz ewaluacji otwartych zasobów online.

Pieniądze na technologie od FRSI

Kto może wziąć udział w rekrutacji do Funduszu Sektora 3.0?

Fundusz adresowany jest do zespołów złożonych z przedstawicieli organizacji, firm oraz niezależnych specjalistów z branży technologicznej, które mają pomysły na nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby i problemy społeczne. W skład zespołu projektowego powinno wchodzić od 2 do 5 osób. Rola lidera zespołu powinna spoczywać w rękach organizacji społecznej.

Czytaj dalej