Biblioteka Miejska w Siemianowicach Śląskich

MBP w Siemianowicach Śląskich, dzięki wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 zrealizowała szereg wydarzeń dla czytelników: Bibliofest wieńczący wakacje; Noc Bibliotek, której gwiazdą (prócz Stanisława Lema) był pisarz – Jakub Małecki; warsztaty literackie z pisarzem – Stefanem Maruszczykiem; wystawę fotografii ze zbiorów Mariana Jadwiszczoka, przedstawiającą dawne Siemianice; wykład Małgorzaty Derus o zabytkowych witrażach zdobiących budynki na terenie miasta; spotkanie z pływakiem zimowym Leszkiem Naziemcem, autorem książki ,,Dzikie pływanie” oraz spotkanie z Remigiuszem Rączką – kucharzem, dziennikarzem i redaktorem programów kulinarnych.

Ze zbiorów MBP w Siemianowicach Śląskich

Archiwum Społeczne Polskiego Webu

Powstało Archiwum Społeczne Polskiego Webu

  • oddolny projekt tworzenia zbioru wspierającego badania z wykorzystaniem historycznych zasobów webowych; dokumentowanie m.in. kryzysu migracyjnego, bieżących wydarzeń w polityce krajowej i pandemii koronawirusa;
  • ponad 100 tys. skatalogowanych adresów URL wyodrębnionych z ponad 4 mln tweetów;
  • dane dostępne za darmo na warunkach wolnej licencji, do swobodnego wykorzystania;
  • strona archiwum: https://aspw.pl/.
Czytaj dalej

Konferencja „Zagraj w Lema”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do udziału w konferencji zorganizowanej w ramach projektu „Zagraj w Lema”. Konferencja odbędzie się online 26 listopada 2021 w godz.10.00 -14.30. Udział w konferencji jest ogólnodostępny i bezpłatny. Dołącz do wydarzenia. Program znajduje się na plakacie.

V Pomorska Konferencja Open Science – Usługi oparte na współpracy

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w V edycji Pomorskiej Konferencji Open Science pod hasłem „Usługi oparte na współpracy„, która odbędzie się w dn. 1-3.12.2021 r. i ma za zadanie podsumować dotychczasowe działania w tym zakresie, omówić kierunki rozwoju tego rodzaju usług, a także, w rezultacie, powołać krajową grupę roboczą, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającą specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship z różnych polskich jednostek naukowych. Rejestracja jest otwarta do 29.11.2021 r. EBIB objął konferencję patronatem medialnym.

Czytaj dalej

„Biuletyn EBIB” – plan na 2022 r.

Szanowni Czytelnicy, przygotowaliśmy plan sześciu numerów „Biuletynu EBIB” na rok 2022. Uwzględniliśmy różnorodną tematykę, biorąc pod uwagę również Państwa sugestie. Staraliśmy się brać pod uwagę problemy nurtujące całe środowisko, ale również poszczególne typy bibliotek.

Zachęcamy do przejrzenia planu i zgłaszania artykułów tematycznych, jak również tekstów dotyczących innych problemów, które zamieścimy w dziale Badania, teorie, opinie czy Sprawozdania. Namawiamy także firmy współpracujące z bibliotekami do promowania swoich usług i produktów w dziale Artykuł sponsorowany.

Lidia Derfert-Wolf

NrTerminTytułRedakcja
202LutyDziałalność wydawnicza bibliotek    Lidia Derfert-Wolf
Beata Starosta  
203KwiecieńZawód bibliotekarza – status i dobre praktykiMarzena Marcinek
Joanna Broniarczyk
204CzerwiecBiblioteki szkolne – zaniedbana strefa?Beata Antczak-Sabala Danuta Brzezińska
205SierpieńCompliance w instytucjach publicznych – zgodność funkcjonowania z przepisami prawaIwona Sójkowska
Barbara Szczepańska
206PaździernikCentralna informacja biblioteczna i naukowa w Polsce – stan obecnyMilena Śliwińska
Henryk Hollender
207GrudzieńO otwartości w bibliotekachAgnieszka Celej
Justyna Zawada  

W wybranych numerach planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

202 – Biblioteki (różnych typów!) jako wydawcy; wydawnictwa w strukturach organizacyjnych bibliotek; biblioteki odpowiedzialne za utrzymanie platform wydawniczych w instytucji (np. OJS).

203 – Uregulowania prawne, certyfikacja zawodowa, akredytacja kierunków kształcenia, kursów i szkoleń zawodowych; wymagania, kwalifikacje i kompetencje zawodowe na różnych stanowiskach w bibliotekach akademickich i publicznych; rekrutacja do pracy w bibliotekach, aktywność i wypalenie zawodowe, przykłady dobrych praktyk, kompetencje niezbędne do obsługi  różnych grup użytkowników, w szczególności obcokrajowców.

204 – Biblioteki i bibliotekarze w podstawie programowej i innych przepisach MEiN. System Informacji Oświatowej a biblioteka szkolna. Programy dofinansowania. Obsługa darmowych podręczników; zastępstwa; biblioteka jako świetlica i “przechowalnia” uczniów oraz inne problemy.

205 – Systemy zgodności w instytucjach publicznych, w tym w bibliotekach, np. dyrektywa unijna o ochronie sygnalistów, RODO, prawo autorskie, dostępność cyfrowa, IT. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotekach.

206 – Projekty centralnej informacji bibliotecznej i naukowej prowadzone aktualnie w Polsce, w tym takie zagadnienia jak: integracja, interoperacyjność, języki opisu i wyszukiwania rzeczowego (tu: deskryptory BN). Numer z okazji z okazji 20-lecia Nukatu.

207 – Otwarty dostęp do publikacji, otwarta nauka, otwarta kultura. Budownictwo i infrastruktura – otwarte przestrzenie. Biblioteka mobilna / bibliotekarz mobilny. Narzędzia mobilne. Otwieranie zasobów należących do domeny publicznej, np. digitalizacja oraz udostępnienie online zasobów kościelnych.

Konferencja BG AGH- zmiana terminu

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na jubileuszową konferencję z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nt. Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 r.

Konferencja podejmie temat biblioteki akademickiej funkcjonującej w przestrzeni uczelni – zarówno tej architektonicznej, jak i stanowiącej wsparcie procesów naukowo-dydaktycznych. Biblioteka to przestrzeń. Nie tylko ta, która umożliwia gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobów, ale również to, miejsce pracy, nauki, spotkań, podejmowanych wspólnie działań. Szeroko rozumiana przestrzeń biblioteki nie powinna ograniczać, lecz stwarzać możliwości rozwoju, inspirować do działania, pobudzać kreatywność. To przestrzeń, która nie powinna dzielić. Biblioteka akademicka powinna być miejscem, gdzie wszystko co potrzebne do pracy i nauki jest w zasięgu ręki – dostępne, funkcjonalne i użyteczne, a do tego wygodne i estetyczne.

EBIB objął konferencję patronatem medialnym. Więcej informacji wkrótce.